بررسی مدل های ترمودینامیکی و آسفالتین و واکس در مخازن نفتی

بررسی مدل های ترمودینامیکی و آسفالتین و واکس در مخازن نفتی

 

دانلود رایگان پروژه

 

 

فرمت :  word

تعداد صفحات :  ۲۶

 

 

چکیده 

اجزای نفت خام  شامل  گازهای سبک  همراه با مولکول های سبک هیدروکربنی و هیدروکربن های سنگین شامل واکس ، آسفالتین و رزین می باشد. تغییرات در شرایط عملیاتی مانند دما، فشار و همچنین تغییر در ترکیب اجزای سبک در ترکیبات نفتی در طی تولید، انتقال و فن آوری نفت خام باعث رسوب کردن این مواد جامد می شود. رسوب واکس یک مشکل جدی در صنعت نفت می باشد که تشکیل آن منجر به انسداد منافذ زیرزمینی شده و راندمان استخراج نفت را کاهش می دهد. لذا محاسبه مقدار رسوب واکس ایجاد شده و پیش بینی دقیق دمای تشکیل رسوب و در نظرگرفتن این دما، درطراحی تجهیزات مربوط به استخراج، تولید و بره برداری نفت خام و یا برش های نفتی، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. با توجه  به پرهزینه و زمان بر بودن انجام آزمایشات دردامنه وسیع اطلاعات، بهترین راه برای پیش بینی نقطه پیدایش  واکس، مدل سازی ترمودینامیکی این پدیده می باشد. تا کنون مدل های ترمودینامیکی  مختلفی برای پیش بینی نقطه پیدایش رسوب  واکس اراِئِه شده اند. در این پژوهش به مطالعه مدل های ارائه شده برای پیش بینی تشکیل رسوب  واکس و آسفالتین پرداخته شده است.

 

 

مقدمه

با توجه به صنعتی شدن جهان امروز، نیاز به انرژی به طور پیوسته درحال افزایش می باشد. یکی از بزرگترین منابع تأمین انرژی در جهان، سوخت های فسیلی هستند. نفت خام یکی از مهم ترین انواع سوخت های فسیلی است و شامل هیدروکربن هایی با وزن مولکولی مختلف و ترکیبات اورگانیک می باشد. اجزای سبک نفت خام استخراج شده از چاه شامل گازهای سبک همراه با مولکول های سبک هیدروکربنی بوده که خواص آن ها به خوبی شناخته شده است. هیدروکربن های سنگین نیز شامل واکس، آسفالتین و رزین می باشد که می توانند به صورت جامد در ترکیبات ظاهر شوند و مشکلاتی را در صنعت نفت ایجاد کنند.

تغییرات در شرایط عملیاتی مانند دما، فشار و همچنین تغییر در ترکیب اجزای سبک در ترکیبات نفتی در طی تولید، انتقال و فن آوری نفت خام باعث رسوب کردن مواد جامد از جمله واکس می شود. تشکیل این رسوبات منجر به انسداد منافذ زیرزمینی شده و راندمان استخراج نفت را کاهش می دهد. همچنین در خطوط انتقال نفت خام، باعث مسدود شدن لوله ها و افزایش مقاومت در برابر جریان و در نتیجه افت فشار جریان می شود و موجب استهلاک تاسیسات نیز خواهد شد.

 

 

نوشته بررسی مدل های ترمودینامیکی و آسفالتین و واکس در مخازن نفتی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

دلیل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ادبیات فارسی چیست؟

دلیل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ادبیات فارسی چیست؟

 

دانلود رایگان پروژه

فرمت :  word

تعداد صفحات : ۴۶ صفحه

 

 

چکیده

مدیریت مدرسه محور یا تصمیم گیری مشارکتی از ویژگی های بارز نظام های آموزشی در دهه اخیر به شمار می رود. این مهم، به ویژه در کشورهای پیشرفته جهان به دگرگونی های مهمی در روش های اداره و راهبری مراکز آموزشی و آموزشگاهی به وجود آورده است. آشنایی با این شیوه ها، رهبران آموزشی و آموزشگاهی را قادر می سازد تا تب رهبری سازمان خود را بسنجند و به عنوان قلب نمای علمی، حرکت خود را از برنامه روزی به برنامه ریزی تغییر داده، هم چنین به رفع ابهامات عملکردی بپردازند؛ در نتیجه اهداف و رسالت های مدارس را محقق سازند. مدرسه محوری به این امر اشاره دارد که در فرآیند تصمیم گیری جامع و فراگیر، همه اعضای گروه به طور برابر شرکت داشته باشند.

مشکلاتی که امروزه در دانش آموزان مقطع متوسطه در افت تحصیلیشان مشاهده می کنیم همگی به وسیله راهکار های مدرسه محور قابل حل هستند . همانطور که می دانیم، ادبیات فارسی درسی آسان قلمداد می شود  که هر دبیر غیر‌متخصص و کم سوادی می تواند از عهده ی تدریس آن برآید و چنان شد که خود به خود و از آغاز نیز گروه کم سوادان به سوی رشته ی ادبیات کشیده شدند. اکنون نیز اگر به نحوه ی هدایت تحصیلی دانش آموزان  گذری بیندازیم، متوجه این قضیه خواهیم شد . دانش آموزانی که حتی رشته ی ادبیات را کسب نکرده اند نیز، با تشکیل کمیسیون خاص در ادارات آموزش و پرورش به سوی این رشته گسیل داده می شوند . رشته ای که خود دانش آموز به رفتن و ادامه‌ی تحصیل در آن راغب نیست و حتی با توجه به سوابق موجود استعداد راه یابی بدان رشته را ندارد . این است حال و روز رشته ی ادبیات در این روزگار .به همین دلیل بنده ……………….. در این اقدام پژوهی سعی بر این دارم که بوسیله راهکار های مدرسه محور درس ادبیات و زبان فارسی را در کلاسم جذاب نموده و به دانش آموزم دانش آموزان کمک کنم تا در رویارویی با مشکلات فرارویش در این درس موفق شود.

مقدمه

امروزه بدون شک توجه بیشتر به امر تعلیم و تربیت مهمترین  عامل پیشرفت فرهنگی و اجتماعی و افتصادی جامعه است .تعلیم و تربیت عهده دار ایجاد زمینه مناسب جهت تسهیل وتوسعه استعدادها و توانایی های افراد است .به این جهت  است که بیشتر جوامع در تبین هدفها و اتخاذ روشهای آموزشی کلیه مساعی خود را به کار می برد بریهی است این امر مستلزم برنامه ریزی وسیع ، جامع و حساب شده با توجه به اهداف عمومی آموزشی در هر جامعه ای خواهد بود .تاسیس مراکز آموزشی از سطح پیش دبستانی تا دوره های آموزش عالی ،گزینش معلمان ، مربیان ، دبیران ،استادان فراهم آوردن امکانات و تجهیزات آموزشی ، تهیه متون و محتوای آموزشی ،پیشنهاد شیوه های مختلف آموزشی ، نظارت بر امر آموزش و به طور کلی برنامه ریزی و مدیریت مناسب از وطایف مهم کارگزاران تعلیم و تربیت به حساب می آیند .اما اینکه هدف های آموزشی چه هستند و روشهای حصول به آنها تا چه اندازه با اهداف تناسب دارند سوالی است که همواره بهره گیران نظام آموزشی صد در صد به اهداف اموزشی جود نرسیده است ولی موفق بودن هر نظام آموزشیبه نزدیکتر شدن هر چه بیشتر به اهداف تعیین شده بستگی دارد و به این ترتیب هیچ نظام آمورشی را نیز نمی توان ناموفق خواند بنابراین هر کجا که عدم موفقیت آن نظام در نزریک تر شدن به اهداف است .یکی از آفت های بزرگ تعلیم و تربیت هر نظامی که همه ساله به میزان بسیار زیادی امکانات ، منابع ، و استعدادها ی بالقوه انسانی و اقتصادی را تلف می کند و اثرات غیر قابل جبرانی را در ابعاد فردی و اجتماعی به جای می گذارد .پدیده افت تحصیلی است به همین  دلیل است که یکی از ملاکهای عدم موفقیت هر نظام آموزشی را میزان افت تحصیلی در آن می دانند وامروزه مسله افت تحصیلی گریبان گیر کلیه نظام های آموزشی است و به لحاظ ارتباطی که اساسا جریان تعلیم و تربیت با دیگر نهاد های اجتماعی ، فرهنگی ،سیاسی دارد افت تحصیلی نیز از ابعاد مختلف مورد بررسی و مطالعه پژوهشگران قرار می گیرد .

بیان مسئله:

یکی از روش ها ی پیشگیری از افت تحصیلی در مقطع متوسطه روش و راهکار های مدرسه محور می باشد. نظام مدیریتی به عنوان یک نظام مطلوب وکارآمد ازلحاظ نظری و عملی، آزمونهای خود را با موفقیت طی نموده و هم اکنون درکشور های پیشرفته و نیز درکشورهای درحال توسعه کاملا” مورد استفاده بوده و ازجایگاه مناسبی برخوردار است. نظام موصوف ، صاحبان اندیشه های سازنده را بدون درنظرگرفتن شغل و مقام آنها بطوریکسان پذیرا می‏باشد وعلاوه براین که قدرت تصمیم گیری و مسئولیت مدیریت را به هیچ وجه تضعیف ویا مخدوش نمی کند ، زمینه های لازم برای تشویق مادی ومعنوی پرسنل را درقبال عرضه اندیشه های سازنده فراهم می نماید ، تا ازخلاقیت و پویایی تفکر انسانها برای رشد و توسعه استفاده مطلوب به عمل آید.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

 

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….   ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………… ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۶

پیشینه ی تحقیق درباره زبان و ادبیات فارسی………………………………………………………………… ۹

پیشینه ی تحقیق درباره افت تحصیلی……………………………………………………………………………… ۱۰

تجزیه وتحلیل وتفسیر داده ها……………………………………………………………………………………………. ۱۴

مشکلات ادبیات و زبان فارسی…………………………………………………………………………………………… ۲۱

موانع و مشکلات مدیریت مدرسه محور در ایران……………………………………………………………… ۳۲

نتیجه نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

نوشته دلیل افت تحصیلی دانش آموزان در درس ادبیات فارسی چیست؟ اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

گزارش کارآموزی تعمیرات ال ای دی و ال سی دی

گزارش کارآموزی تعمیرات ال ای دی و ال سی دی

 

دانلود رایگان پروژه

تعداد صفحات :  ۵۷ صفحه

فرمت :   word

فهرست مطالب

تاریخچه LCDها    ۵
سیستم LCD    ۷
چرا LCDهاکریستالهای مایع( liquid crystal) نامیده می‌شوند؟    ۹
ایجاد یک LCD ساده    ۱۱
سیستم LCD    ۱۳
پیشرفت‌های LCD    ۱۵
تفاوت تلویزیون های LED با LCD چیست    ۱۵
مقایسه LCD و LED از نظر زاویه دید    ۱۶
نمایش ویدئو‌های با سرعت زیاد    ۱۶
طول عمر    ۱۷
مصرف برق    ۱۷
TFT چیست؟    ۱۷
معرفی تکنولوژی ها  ۱۹
چه تلویزیونی بخریم؟ LCD, PLASMA یا LED    ۲۴
ال.‌ای.‌دی    ۲۹
وضعیت تولید ال.‌ای.‌دی در ایران    ۳۱
همه‌ چیز در رابطه‌ با کابل HDMI    ۳۱
انواع رابط HDMI    ۳۳
تاثیر طول کابل های HDMI در کیفیت خروجی    ۳۵
استفاده از روش HDMI برای اتصال کامپیوتر به تلویزیون    ۳۶
LCD یا پلاسما مسئله این است    ۳۷
تفاوت های میان تکنولوژی پلاسما و ال سی دی    ۳۷
مزایای ال سی دی نسبت به پلاسما    ۳۹
بودجه، فاکتور اصلی    ۴۳
اندازه    ۴۳
رزولوشن    ۴۴
ورودی‌ها    ۴۷
تصویر در تصویر    ۴۸
تولید مانیتور و تلویزیون LED در ایران    ۵۰
سخن پایانی    ۵۲
توصیه آخر    ۵۲

تاریخچه LCDها

امروزه به هر کجا که بنگریم LCDها را می‌بینیم، رشد این تکنولوژی مدت زمانی را سپری نمود. زمان طولانی از زمان کشف کریستالهای مایع به کثرت کاربردهای این وسیله طی شد تا اینکه ما از استفاده این وسیله لذت ببریم.
کریستالهای مایع اولین بار در سال ۱۸۸۸ توسط یک گیاه‌شناس اطریشی به نام فردریک رینیتزر(Friedrinch Rreinitzer) کشف شد. او مشاهده کرد زمانی که یک ماده شبیه کلستریل را ذوب می‌کند (اسید بنزوئیک کلستریل)، در ابتدا یک مایع تیره بوده و سپس در صورتی که درجه حرارت بالا رود، روشن می‌شود. پس از خنک کردن، مایع قبل از تبلور نهایی به رنگ آبی تبدیل می‌شود.
از ساخت آزمایشی اولین LCD در سال ۱۹۶۸، مدت ۸۰ سال می‌گذرد. از آن هنگام سازندگان LCD گونه‌های ماهرانه و جالبی از این وسیله را به لحاظ تکنولوژیکی توسعه دادند و LCDها را از لحاظ تکنیکی به سطح بالایی رساندند و روند رو به رشد تکنولوژی ساخت این وسیله همچنان رو به فزونی است.
تاکنون مدل های متفاوتی از LCD ها مطرح و عرضه شده است :
– شرکت IBM در سال ۱۹۸۱ مانتیورهای CGA)Color Graphic Adapte) را معرفی کرد. مانتیورهای فوق قادر به نمایش چهار رنگ با وضوح تصویر ۳۲۰ پیکسل افقی و ۲۰۰ پیکسل عمودی می باشند. – شرکت IBM در سال ۱۹۸۴ مانیتورهای EGA)Enhanced Graphiv Adapter) را معرفی کرد. مانیتورهای فوق قادر به نمایش شانزده رنگ و وضوح تصویر ۳۵۰ ۶۴۰ بودند.
– شرکت IBM در سال ۱۹۸۷ سیستم VGA)Video Graphiv Array) را معرفی کرد. مانیتورهای فوق قادر به نمایش ۲۵۶ رنگ و وضوح تصویر ۶۰۰ * ۸۰۰ بودند.
– شرکت IBM در سال ۱۹۹۰ سیستم XGA)Extended Graphics Array) را معرفی کرد. سیستم فوق با وضوح تصویر ۶۰۰*۸۰۰ قادر به ارائه ۸/ ۱۶ میلیون رنگ و با وضوح تصویر ۷۶۸ * ۱۰۲۴ قادر به نمایش ۶۵۵۳۶ رنگ است . اغلب صفحات نمایشگر که امروزه در سطح جهان عرضه می گردند ، UXGA)Ultra Extended Graphics Array) استاندارد را حمایت می نمایند. UXGA قادر به ارائه ۸ / ۱۶ میلیون رنگ با وضوح تصویر ۱۲۰۰ * ۱۶۰۰ پیکسل است

  LCD ها چگونه کار می کنند(به طور کامل)

اگر از کاربران رایانه باشید، احتمالا اسمهایی از قبیل مانیتور فلت و LCD ها را شنیده اید. لغتهایی که امروزه به قدری باب شده اند که حتی کودکان ۵ ۶ساله هم که گاهی آنها را به زبان می آورند.
آیا صفحه های فلت ، LCDو پلاسمایی یکی هستند یا معانی جدایی دارند و ما از روی ناآگاهی آنها را به جای هم به کار می بریم؟
واقعیت این است که اینها معانی متفاوتی هستند که برحسب اشتباه از آنها به صورت جایگزین استفاده می کیم. احتمالا هر روزه از وسایل متفاوتی استفاده می کنیم که شامل LCDها هستند.
رایانه های لپ تاپ ، برخی مانتیورها، ساعتهای دیجیتالی ، اجاقهای مایکروویو، دستگاه پخش سی دی و دستگاه های الکترونیکی فراوان دیگر شامل LCD ها هستند. برای تشخیص LCD بودن یک صفحه کافی است ، برای چند ثانیه انگشت خود را روی آن صفحه قرار دهید و حرکت امواج را در ناحیه اطراف دستتان مشاهده کنید.
البته این کار به هیچ عنوان توصیه نمی شود. چرا که در درازمدت به مانیتور شما آسیب می رساند. LCD یا Liquid Crystal Display به دلیل مزیت هایی از قبیل نازک بودن ، وضوح بیشتر و مصرف برق کمتر متداول شده اند.
LCDها یا کریستال های مایع اولین بار در سال ۱۹۸۸از سوی یک گیاه شناس اتریشی بهنام فردریک رینیتز کشف شد. او مشاهده کرد زمانی که یک ماده شبیه کلستریل را ذوب می کند، این مایع که در ابتدا تیره بوده و با بالا رفتن حرارت ، رنگ آن روشن می شود پس از خنک کردن ، مایع قبل از تبلور نهایی به رنگ آبی تبدیل می شود.
از ساخت آزمایشی اولین LCDدر سال ۱۹۸۶، مدت ۱۸سال می گذرد. از آن هنگام سازندگان LCDها آن را به لحاظ تکنولوژیکی توسعه دادند و LCDها را از لحاظ تکنیکی به سطح بالایی رساندند و روند رو به رشد فناوری ساخت این وسیله همچنان رو به فزونی است.
کریستال های مایع بسته به چگونگی تحریک و نحوه آرایش مولکول ها به گروه های مختلفی تقسیم می شوند. این نوع کریستال ها نسبت به تغییر دما و در بعضی موارد فشار واکنش نشان می دهند و جهت گیری مولکولها در آنها از الگوی خاصی پیروی می کند که اغلب یک منشا خارجی جهت دهنده دارد.
از شواهد برمی آید که کریستال های مایع به حالت مایع نزدیک تر هستند تا جامد. آنها مقادیر متوسطی از گرما را دریافت می کنند تا یک ماده مناسب را از یک حالت جامد به کریستال مایع تبدیل کنند و فقط مقدار بیشتری گرما را برای تبدیل همان کریستال مایع به حالت مایع واقعی دریافت می کنند.
به خاطر این که کریستال های مایع به درجه حرارت بسیار حساس هستند، انتخاب مناسبی برای کاربرد در دماسنج ها هستند. از اینجا دلایل وضوح صفحه مانیتور کامپیوتر لپ تاپ در یک هوای سرد یا در خلال یک روز داغ در کنار ساحل روشن می شود. یک LCD وسیله ای است که از ۴ الگو یا واقعیت فیزیکی بهره می گیرد:
اول این که نور می تواند قطبیده شود، دوم این که کریستال های مایع می توانند منتقل شوند و نور قطبیده شده را تغییر دهند. سوم این که ساختار کریستال های مایع می توانند از سوی جریان الکتریکی تغییر یابند و آخرین مورد این که مواد شفافی موجودند که قادرند جریان الکتریسیته را هدایت کنند.

سیستم LCD

دو نوع LCD در رایانه وجود دارد ؛ ماتریس غیرفعال passive matrix و ماتریس فعال LCD
.active matrixهای ماتریس غیرفعال از یک شبکه ساده ، برای تامین شارژ پیکسل های موجود روی نمایشگر استفاده می کنند. ایجاد شبکه درواقع یک مرحله پردازش است که با دو لایه شفاف آغاز می شود.
به یکی از این لایه ها ستون ها و به دیگری ردیف هایی واگذار می شود که از مواد هادی و شفاف ساخته می شوند که معمولا از جنس اکسید قلع هستند. ستونها و ردیفها به مدارهای مجتمع (IC ها) مرتبط می شوند و زمانی که شارژ از ستون یا سطر خارج شود، این مدارها، کنترل خواهد شد.
مواد کریستال مایع مابین دو لایه شفاف قرار خواهد گرفت ، یک فیلم قطبیده به بخش خارجی از هر یک از این لایه اضافه می شود. سادگی سیستم ماتریس غیرفعال جالب است اما نواقصی نیز به همراه دارد، از جمله زمان پاسخ کوتاه و کنترل ولتاژ بدون دقت.
راحت ترین راه برای مشاهده زمان پاسخ کوتاه در یک LCDماتریس غیرفعال این است که نشانگر ماوس را بسرعت از سمت صفحه نمایش به سمت دیگر حرکت دهید. درحالتی که این حرکت انجام می شود به حالت سایه هایی که در پی نشانگر ظاهر می شود، توجه کنید.
کنترل ولتاژ با عدم دقت از توانایی ماتریس غیرفعال جلوگیری می کند و در یک زمان تنها بر یک پیکسل تاثیر می گذارد. زمانی که ولتاژ برای از هم باز کردن یک پیکس به کار گرفته می شود، پیکس های اطراف آن نیز تا حدی از هم باز می شود که باعث می شود تصاویر تار به نظر آید و کنتراست خود را از دست بدهد.
LCDهای ماتریس فعال به TFTها وابسته هستند. اساسا TFTها ترانزیستورها و خازن های کوچک سوئیچ شونده هستند. آنها در یک ماتریس و روی یک لایه شفاف مرتب می شوند. برای آدرس دهی یک پیکسل ، ردیف مناسب سوییچ می شود و سپس شارژ به ستون اصلی ارسال می شود. خازن قادر به نگهداری شارژ تا به دوره تازه سازی بعدی است.
اگر دقیقا مقدار ولتاژی که برای یک کریستال تامین می شود، کنترل گردد، خواهید توانست آن را از هم باز کنید. بیشتر نمایشگرهای امروزی در هر پیکسل ۲۵۶سطح روشنایی پیشنهاد می کنند. فناوری LCDها بسرعت در حال رشد است.
اندازه نمایشگر محدود به مشکلات کنترل کیفیت می شود که به سازنده های آنها برمی گردد. بتازگی شرکت اپل بزرگترین مانیتور LCDجهان را دراندازه ۳۰اینچی به بازار عرضه کرد که کیفیت تصویری بسیار بالا دارد.

چرا LCDهاکریستالهای مایع( liquid crystal) نامیده می‌شوند؟

به نظر می‌رسد عنوان کریستال مایع تضادی به همراه داشته باشد؛ عبارت کریستال(crystal) تداعی کننده یک ماده جامد نظیر کوارتز (معمولا به سختی یک سنگ) است، در حالی که مایع متفاوت از کریستال است. در این مطلب خواهید فهمید که چگونه کریستال مایع ترفندهای جالبی می‌زند و پی به تکنولوژی اساسی که باعث می‌شود LCDها کار کنند، خواهیم برد. همچنین خواهید آموخت که چگونه ویژگی‌های عجیب کریستال‌های مایع مورد استفاده واقع می‌شوند تا نوع جدیدی از شاتر(shutter) ایجاد شده و چگونه شبکه‌های این شاترهای ریز، باز و بسته می‌شوند(تا مدلهایی ایجاد نماید که اعداد، کلمات و تصاویر را به نمایش دهند.).
کریستالهای مایع( liquid crystals)

همه ما می‌دانیم که ماده دارای سه حالت عمومی است؛ جامد، مایع و گاز. مولکولهای جامدات همیشه و در همان محلی که قرار دارند موقعیت خودشان را نسبت به بقیه حفظ می‌کنند.
مولکولهای موجود در مایعات برعکس جامدات هستند و قادرند وضعیت خودشان را تغییر دهند و در یک حالت غیر عادی وجود دارند؛ در صورتی که مواد فراوانی هستند که در یک حالت غیر عادی وجود دارند؛ یعنی به نوعی شبیه به یک مایع و نیز شبیه یک جامد! هستند. زمانی که مواد در این حالت قرار می گیرند، مولکولهایشان گرایش دارند که وضعیت خودشان را حفظ نمایند. شبیه مولکولهای موجود در یک جامد. اما به طرف موقعیت‌های متفاوت نیز در حرکت خواهند بود. شبیه مولکولهای موجود در مایع. این توضیحات بدین خاطر ذکر شد که به این نکته اشاره شود که کریستالها هم مایع، جامد و یا مایع هستند.
بنابراین آیا کریستالهای مایع شبیه جامدات عمل می‌کنند یا مایعات و یا شبیه چیز دیگری؟
از شواهد بر می‌آید که کریستالهای مایع به حالت مایع نزدیک‌تر هستند تا جامد. آنها مقادی متوسطی از گرما را دریافت کرده تا یک ماده مناسب را از یک حالت جامد به کریستال مایع تبدیل کنند و فقط مقدار بیشتری گرما را جهت تبدیل همان کریستال مایع به حالت مایع واقعی دریافت می‌کنند. به خاطر این که کریستالهای مایع به درجه حرارت بسیار حساس هستند، آنها برای ساختن دماسنجها و … کاربرد دارند. دلیل اینکه چرا صفحه نمایش یک کامپیوتر لپ‌تاپ در یک هوای سرد یا در خلال یک روز داغ در کنار ساحل به خوبی نمایش می‌دهد، به خاطر همین کریستالها می‌باشد!.

نوشته گزارش کارآموزی تعمیرات ال ای دی و ال سی دی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

 پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین  دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین

 

دانلود رایگان پروژه

 

فرمت : word  
تعداد صفحات :۸۹

فهرست مطالب

چکیده ۵
مقدمه ۷
بیان مسأله ۸
سؤال مسئله ۹
اهمیت و ضرورت تحقیق ۹
اهداف تحقیق ۱۰
فرضیه تحقیق ۱۰
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم ۱۱
پیشینه وادبیات تحقیق ۱۲
مقدمه ۱۳
تعریف خشم ۱۴
علل و ریشه های خشم ۱۴
علل شخصیتی ۱۶
تظاهرات خشم ۱۷
عملکردهای رایج پیرامون خشم ۱۸
علل بروز پرخاشگری ۱۸
۱-خشونت خانوادگی ۱۹
۲-گسستگی کانون خانواده ۱۹
۳-وجود تضاد در دستورهای والدین ۲۰
۴-ناهماهنگی در پی گیری یک روش تربیتی ۲۰
۵-فشار روانی (استرس ) ۲۱
۶-عدم تشویق رفتارهای مناسب ۲۱
۷-تشویق رفتارهای نامناسب ۲۲
۸-اختلاف والدین ۲۲
۹-کمبود محبت ۲۳
۱۰_ تنبیه و سهل گیری ۲۴
والدین و کودکان پرخاشگر ۲۵
چرا کودک پرخاشگر می شود ۲۶
تربیت منفی والدین ۲۷
تربیت مثبت والدین ۲۸
راه کارهای مناسب کاهش خشم ۳۰
نتیجه گیری ۳۲
عوامل موثر بر پرخاشگری و ناسازگاری ۳۳
۱-عوامل خانوادگی ۳۳
۲-خستگی ۳۴
عوامل اجتماعی ۳۴
عوامل آموزشی ۳۵
عصبانیت ۳۶
احساس گناه ۳۶
نارضایتی ۳۷
بی کفایتی ۳۷
غمزدگی و افسردگی ۳۸
قربانی بودن ۳۸
احساس در دام بودن ۳۹
درگیر بودن ۳۹
توصیه های مهم برای کاستن ناسازگاری و پرخاشگری کودکان ۴۰
مجازات نمادین ۴۰
مقررات و انتظارات را مشخص و روشن بیان کنید ۴۱
چگونه تنبیه کنید ۴۲
با طفل جر و بحث نکنید و چانه نزنید ۴۳
جدی باشید ۴۵
به جای این باید جدی باشید ۴۵
زیاده از حد گوش نکنید ۴۶
منطقی باشید ۴۷
یک رای و محکم باشید ۴۷
روشهای مجازات ۴۸
تعریف پرخاشگری ۵۱
انواع پرخاشگری ۵۳
علل و انگیزه های پرخاشگری ۵۶
۱-نظریه زیستی پرخاشگری ۵۶
کروموزومهای جنسی و پرخاشگری ۵۸
بلوغ جنسی و پرخاشگری ۵۹
۲٫ نظریه ناکامی – پرخاشگری ۶۰
درستی و نا درستی نظریه ناکامی – پرخاشگری ۶۱
۳٫ نظریه یادگیری اجتماعی ۶۲
پرخاشگری چگونه یاد گرفته می شود ؟ ۶۶
نقش رسانه ها ی گروهی و فیلمهای تلویزیونی در آموزش پرخاشگری ۶۷
آیا پرخاشگری همواره زیان آور است یا فایده هایی نیز دارد ؟ ۶۹
کنترل پرخاشگری ۷۱
از خود بیگانگی انسان امروز ۷۲
جامعه مورد مطالعه ۷۴
حجم نمونه ۷۴
روش نمونه گیری ۷۴
ابزار اندازه گیری تحقیق ۷۴
روش آماری مربوط به زمینه ۷۵
روش تحقیق ۷۶
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها ۷۷
بحث و نتیجه گیری ۸۵
محدودیت ها ۸۶
پیشنهادات ۸۷
منابع و مآخذ ۸۸

 

منابع و مآخذ

– آزاد – حسین – آسیب روانی – انتشارات رشد تهران ۱۳۸۴
– بهادری – احمد – نظریه های روان درمانی – انتشارات باران تهران ۱۳۸۵
– پوررجبلی – مصطفی – پرخاشگری و کودکان – انتشارات نور تهران ۱۳۸۴
– سعیدی راد – بهمن – اختلالات روانی –انتشارات راهبرتهران۱۳۸۳
– ستوده- هدایت الله- روان شناسی اجتماعی – انتشارات بهارتهران۱۳۸۵
– شاملو- سعید-سلامت روانی- انتشارات ارجمند- تهران۱۳۸۴
– شعاری نژاد-علی اکبر- روان شناسی رشد-انتشارات ارسبادان تهران ۱۳۸۵
– رحیمیان – حوریه بانو – پرخاشگری و روشهای درمانی – انتشارات سحت –تهران ۱۳۸۵
– دعوی نژاد – بهادر – اختلالات رفتاری- انتشارات فرهنگیان – تهران ۱۳۸۵
– محمدی – سید یحیی – نظریه های روان درمانی – انتشارات سحت –تهران ۱۳۸۶
– ی – منیره – پرخاشگری – انتشارات – تهران ۱۳۸۳
– لطف آبادی – حسین- (۱۳۸۵) . روان شناسی شخصیت، تهران، انتشارات نور
– نوروزی- ابراهیم- (۱۳۸۳) پرخاشگری و راهکارهای آن، تهران، انتشارات بهار.

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرستان قزوین است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان ضعیف و دانش آموزان ممتاز تفاوت وجود دارد و همین بین پرخاشگری مقاطع دوم و چهارو سوم و پنجم تفاوت وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان است که ۹۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و جهت سنجش فرضیه ها از روش آماری t متغییر مستقل و ضریب بهم بستگی استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابه معنی داری وجود دارد و همین طور بین پرخاشگری دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت وجود ندارد.

مقدمه

هر کودکی وقتی بداند که والدین او به آنچه می گویند عمل می کنند بهتر رفتار خواهد کرد . رفتار به خصوصی که انجام آن مجاز نیست باید با ترتیب به خصوصی دنبال شود مقررات شما باید روشن و فهم آنها ساده باشد .در این صورت کودک شما می داند که توقعات شما چیست و چه مقرر شده است شما تا به حال روی مقررات اولیه مصمم شده اید و آنها را با سادگی و واقع بینی با طفل خود در میان گذاشته اید . قانون تازه ای در خانه مقرر شده است از حالا به بعد تو اجازه نداری که کسی را کتک بزنی و اگر این کار را تکرار کنی با حبس شدن در اتاقت مجازات خواهی شد که پرخاشگری یکی از پدیده های مهم روانی – اجتماعی است که قسمت اعظم تاریخ مدون انسان پیرامون آن رقم خورده است . برخی سپده دم تاریخ را با بیان قتل  هابیل آلوده به پرخاشگری و خشونت می دانند . کواکسلی بر اساس پژوهشهای انجام شده خود می نویسد : از ۵۶۰۰ سال قبل تا امروز بشر فقط ۲۹۲ سال در صلح و صفا گذرانیده و بقیه را در جنگ و ستیز بوده است . پرخاشگری را رفتاری تعریف کرده اند که هدف آن صدمه زدن به خود یادگیری باشد آنچه در این تعریف حائز اهمیت است ، قصد و نیت رفتار کننده است : یعنی آسیب رسانیدن تصادفی به شخص دیگر پرخاشگری نیست مثلاً اگر توپ فوتبال سهواً به بازیکن دیگر اصابت کند ، پرخاشگری نیست اما اگر فردی مخصوصاً بازیکنان را با پا بزند، هل بدهد ، تنه بزند و یا فحاشی کند ، پرخاشگری است . قدیمی ترین علت شناخته شده برای پرخاشگری حول محور این نظریه می چرخد که انساتها از نظر ماهیت زیست شناختی برای پرخاشگر برنامه ریزی شده اند و نخستین و معروفترین نظریه در این باره مربوط به زیگموند فروید را می توان نام برد فروید کلیه اعمال آدمی را با دو غریزه  زندگی و مرگ تحلیل می کند و می گوید غریزه مرگ هم باید به شکلی تخلیه شود  ( ستوده – ۲۲۱ سال ۳۸۵ )

بیان مسأله

زیست شناسان بر این باورند بیشترین تغییراتی که هنگام پرخاشگری در بدن و اعمال آن روی می دهد ، همانهایی که هنگام به کار افتادن امیال جنسی به وقوع می پیوندد در واقع باید گفت  که همانطور که میل جنسی ، جانور نر را به جنب و جوش می اندازد ” او را متجاوز ” تند یا پرخاشگر می سازد ، انسان هم از این قاعده مستثنی نیست البته پرخاشگری انسان در این مورد غالباً با نوازش و نرمش اثر بهتری دارد و اینکه آیا پرخاشگری پاسخی به نا کامی است به باور جان دالسر و همکارانش ، پرخاشگری همیشه پیامد نا کامی است و ناکامی همیشه منجر به پرخاشگری می شود هیچ یک نمی توانند بدون دیگری صورت گیرند و هر چیزی که مانع رسیدن به هدف شود نا کامی را سبب می گردد و گاهی محیط مدرسه و محل آموزشی می تواند تاثیر بسزایی در پرخاشگری کودک داشته باشد و گاهی هم روابط نا درست والدین و روحیه ستیزه جویی در بین والدین تاثیر منفی بر روی  دانش آموزان می گذارد و این باعث می شود که حتی در پیشرفت تحصیلی و در رسیدن به موفقیت تحصیلی تاثیر منفی بگذارد. و افراد ناکام همیشه با کلمات یا رفتار پرخاشگرانه واکنش نشان نمی دهند ؛ بلکه افرادی طیف وسیعی از واکنشها را نسبت به نا کامی از خود بروز می دهند

سؤال مسئله

آیا بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق

بر خلاف آنچه در بادی امر به نظر می رسد ، پرخاشگری همیشه ناپسند و زیان آور نیست بلکه اگر از حد اعتدال خارج نشود و هدف آن تسلط بر مشکلات زندگی و ترقی و تعالی و آسایش آدمی باشد ، نه تنها سودمند است بلکه ضرورت نیز دارد البته اشکال بزرگی در این جا وجود دارد این است که نمی توان میان پرخاشگری   ناپسند و زیان آور و آنهایی که برای زندگی ضرورت دارد و سودمند است ، حری معین کرد و خط  فاصلی کشید ولی در عین حال نشان می دهد که انگیزه ای او را به سوی استقلال ، که جزء ضروری و با ارزش رشد است رهبری کند بلکه اعمال آدمی را با دو غریزه  زندگی و مرگ تحلیل می کند می گوید غریزه مرگ  هم باید به شکلی تخلیه شود یا به بیرون به صورت پرخاشگری و دیگر و یا به درون به صورت اعمال خود تخریبی و خودکشی و به همین دلیل امید است با ارائه پژوهشهای انجام شده بتوانیم از میزان پرخاشگری والدین کاسته تا تأثیر منفی بر روی دانش آموزان دارد ننماید.

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر عبارتند از بررسی پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جزء اول دبستان است و اینکه آیا پرخاشگری والدین می تواند در پیشرفت تحصیلی نقشی داشته باشد یا نه  و آیا روابط والدین با فرزندان خود باید شده و سنجیده باشد یا نه و از طرف دیگر آیا پرخاشگری در بین دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی با هم متفاوت است یا نه به این صورت که هر چقدر سن دانش آموزان بالا می رود پرخاشگری هم بیشتر می شود.

فرضیه تحقیق

 بین پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان مقطع ابتدایی رابطه وجود دارد .

پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع دوم ابتدایی بیشتر از مقطع پنجم ابتدایی است.

  پرخاشگری در بین دانش آموزان مقطع سوم ابتدایی بیشتر از مقطع چهارم ابتدایی است

پرخاشگری در بین  دانش آموزان ضعیف بیشتر از دانش آموزان ممتاز است .

متغییر مساله تحقیق

پرخاشگری متغییر وابسته

پیشرفت تحصیلی متغیر مستقل

دانش آموزان مقطع دوم و سوم و چهارم و پنجم : متغییر کنترل شده

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

پرخاشگری عبارتند از صدمه زدن به خود یا گیری باشدو آنچه حائز اهمیت است ، قصد ونیت رفتارکننده یعنی آسیب رسانیدن و رفتاری که به دیگران آسیب می رساند و به معنی در لغت به معنای ستیزه و تندی کردن آمده و معادل انگلیسی آن Aggression است اما در اصطلاح یک واکنش عمومی و پدیده نابهنجار اجتماعی است که به قصد آزار کسی یا آسیب رساندن به چیزی ابراز می شود. و در کل یک رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد به منظور صدمه زدن به دیگری انجام پذیرد.

و بالاخره عبارتند از نمره آزمودنی که از آزمون پرخاشگری  بدست آورده است .

پیشرفت تحصیلی عبارتند از مؤفقیت و عرصه های آموزشی و تحصیلی دانش آموزان که جمع نمرات بدست آمده در یک سال تحصیلی به عنوان معدل یا میانگین به حساب می اید که در صورت مؤفقیت به آن پیشرفت تحصیلی در حد بالا عنوان می شود .

مقدمه

” پرخاشگری ” در لغت به معنای ستیزه  و تندی کردن آمده [۱]و معادل آن در زبان انگلیسی واژه Aggression است [۲] اما در اصطلاح روان شناسی پرخاشگری یک واکنش عمومی و پدیده نابهنجار اجتماعی است که به قصد آزار کسی یا آسیب رساندن به چیزی ابزار می شود.[۳] آن چه در این تعریف  حائز اهمیت است قصد و نیت رفتار کننده می باشد یعنی یک رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد ، به منظور صدمه زدن به دیگری انجام پذیرد . [۴]

بنابراین پرخاشگری به فردی اطلاق می شود که تمایل به حمله کردن و مبارزه طلبی دارد . [۵]صاحب نظران حوزه  علوم اجتماعی در مورد پرخاشگری به دو دسته تقسیم شده اند : فروید ( واضع مکتب روانکاوی ) و لورنز (Lornez  – جانور شناس اتریشی ) و گروهی دیگر آن را یک رفتار دفاعی آموخته شده و اکتسابی می دانند همچون بندورا (Bandura  ) اما محققان با در نظر گرفتن جنبه های مختلف این قضیه به دو نتیجه گیری دست یافته اند :

۱-   پرخاشگری  نتیجه تعامل پیچیده بین تمایلات و پاسخ های آموخته شده است .

۲-   پرخاشگری در انسان ، حتی اگر هم ذاتی باشد ، به شدت تحت تاثیر عوامل اجتماعی قرار دارد . [۶]

این دیده هنگامی بروز می کند که کودک یا نوجوان در رسیدن به هدف خود به مانع برخورد کند و نتواند به آسانی و آرامی  آن را از بین برد [۷] بنابراین رفتار و عملکرد خود را به صورت : ایجاد مزاحمت برای دیگران ، جنگ و ستیز با همسالان بر هم زدن محیط ، خراب کردن اشیا و وسایل دیگران و .. . بروز می کند .[۸]

تعریف خشم

خشم بنابر تعریف برانگیخته شدن عواطف جریحه دار شده است . اگر چه نقطه آغاز این برانگیختی عواطف و احساسات ماست اما دامنه تاثیر آن به فکر و بدن ما نیز سرایت می کند . به عبارت دیگر خشم همه ابعاد وجود ما را در بر می گیرد.

علل و ریشه های خشم

علل فیزیکی : عدم تعادل هورمونی می توند منجر به خشم شود . پر کاری غده تیروئید و ترشح بیش از حر هورمون تیرکسی از عوامل رایج بروز خشم و عصبیت است . خانم ها در دوران قاعدگی به غلت بر هم خوردن تعادل هورمونی در معرض عصبانیت قرار می گیرند . ازجمله عوامل دیگر رایج می توان به خستگی اشاره کرد . هر چه سطح خستگی شخص بیشتر باشد امکان تجلی خشم فراتر می رود .

شایان ذکر است زیگموند فروید خشم را یکی از گرایشات (Drive  ) ذاتی می داند. برای فروید خشم جزیی از تار و پود وجود ماست . ما همانگونه که در حالت طبیعی با دست و پا به دنیا می آییم با خشم نیز زاده می شویم .

تحقیقی که به این بخش از مقاله اختصاص یافته است،تمرکز ویژه‌ایی بر خشونت در تلویزیون و بازیهای ویدئویی خواهد داشت.تقریباً این تحقیق‌ صرفاً درخصوص بازیهای اینترنتی خشونت‌آمیز وتأثیر ناشی از آن برکودکان به عمل آمد،اما اگر شخص ماهیت تعاملی(برهم کنشی)این بازیها را در نظر گیرد،صرفاً ممکن است ارتباطی وجود داشته باشد.مطالعه کلیدی نشان دادکه ارتباط میان خشونت در رسانه‌ها توسط شخصی بنام دکتر ارون (Eron) ارائه گردیده است.وی گروهی از افراد جوان را برای مدت ۲۲سال مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه دست یافت که افرادی که بیشتر به تلویزیون تماشا می کنند در سن هشت سالگی قریب به یقین خشن بوده،در سن۳۰ سالگی،مرتکب جنایات هولناک بیشتری شده و درهنگام مشروب خواری پرخاشگرتر و تهاجمی‌تر بوده و کودکان خود را بطور بیرحمانه‌تری نسبت به دیگران تنبیه می‌نمایند.با انجام تحقیقات دیگر،مطالعات دکتر ارون(Eron)تکرار گردیده و نتایج مشابه به دست آمد.طی تحقیقات بعدی،برندن سنتروال(Brandon Centerwall)،جنایتکاران جوان محکوم به زندان را که مرتکب جرائم خشونت آمیز شده بودند را مورد مطالعه اجمالی قرار داد.

تحقیقی که به این بخش از مقاله اختصاص یافته است،تمرکز ویژه‌ایی بر خشونت در تلویزیون و بازیهای ویدئویی خواهد داشت.تقریباً این تحقیق‌ صرفاً درخصوص بازیهای اینترنتی خشونت‌آمیز وتأثیر ناشی از آن برکودکان به عمل آمد،اما اگر شخص ماهیت تعاملی(برهم کنشی)این بازیها را در نظر گیرد،صرفاً ممکن است ارتباطی وجود داشته باشد.مطالعه کلیدی نشان دادکه ارتباط میان خشونت در رسانه‌ها توسط شخصی بنام دکتر ارون (Eron) ارائه گردیده است.وی گروهی از افراد جوان را برای مدت ۲۲سال مورد مطالعه قرار داد و به این نتیجه دست یافت که افرادی که بیشتر به تلویزیون تماشا می کنند در سن هشت سالگی قریب به یقین خشن بوده،در سن۳۰ سالگی،مرتکب جنایات هولناک بیشتری شده و درهنگام مشروب خواری پرخاشگرتر و تهاجمی‌تر بوده و کودکان خود را بطور بیرحمانه‌تری نسبت به دیگران تنبیه می‌نمایند.با انجام تحقیقات دیگر،مطالعات دکتر ارون(Eron)تکرار گردیده و نتایج مشابه به دست آمد.طی تحقیقات بعدی،برندن سنتروال(Brandon Centerwall)،جنایتکاران جوان محکوم به زندان را که مرتکب جرائم خشونت آمیز شده بودند را مورد مطالعه اجمالی قرار داد.


[۱] – معین ، ۱۳۷۱ ، ج۱ ، ص ۷۲۷

[۲]  -براهنی ، ۱۳۸۴ف ص۴۲

[۳]  – هنری ماسن ، ۱۳۷۳ ، ترجمه یاسایی ، ص ۴۲۶

[۴]  – کریمی ، ۱۳۸۰ ،ص ۲۰۶

[۵]  – فرقانی رئیسی ، ۱۳۸۲، ص ۸۱

[۶]  – کریمی ، ۱۳۸۰ ، ص ۲۱۳

[۷] – شعاری نژاد ، ۱۳۷۳ ، ص ۴۵۰

[۸] – نجاتی ، ۱۳۷۲ ، ص ۳۲۱

نوشته پایان نامه بررسی رابطه پرخاشگری و پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز مقطع اول دبستان شهرقزوین اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پاسخ پرسش مهر ۹۵

پاسخ پرسش مهر ۹۵

668019

 

پاسخ به سوالات پرسش مهر ریاست جمهوری در مهر ۹۵

 

 

 

جواب سوالات زیر در ۴ صفحه

پاسخ   خشونت از کجا نشات گرفته است؟

پاسخ  چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟

پاسخ   در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟

پاسخ  چگونه میتوانیم کشور و جامعه ای دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم ؟چگونه می‌توانیم جوامع، منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

 

 

 

 

 

جواب پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور

 

 

 

جواب پرسش مهر ۹۵ برای رئیس جمهور

جواب پرسش مهر ۹۵ برای رئیس جمهور

جواب پرسش مهر ۹۵ برای رئیس جمهور

پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور چه بود؟ – نمناک

namnak.com/پرسشمهر۹۵.p37108
رتبه: ۵ – ‏ نقد

۵ ساعت پیش – پرسش مهر ۹۵ و پرسش مهر امسال رئدیس جمهور و پرسش مهر ۱۷ و رهایی از خشونت جوامع سوال مهرماه ۹۵-۹۶ در نمناک.

رئیس جمهور پرسش مهر را مطرح کرد – جستجوی “جواب پرسش مهر …

tizland.ir/…/رئیسجمهورپرسشمهر-را-مطرح-کرد/?…جواب+پرسش+مهر+رئیس+جمهور۹…
رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۴-۹۵ پرسش مهر امسال را مطرح کرد. در : سرزمین تیزهوش ها عنوان : رئیس جمهور پرسش مهر را مطرح کرد – جستجوی `جواب پرسش مهر …

پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور چه بود؟ | دمادم

damadam.ir › اخبار › نمناک › گوناگون
۵ ساعت پیش – حسن روحانی هفدهمین پرسش مهر را در آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۶ مطرح کردند ، سوالی که هر سال توسط عالی ترین مقام اجرایی کشور برای دانش آموزان و …

پرسش مهر رئیس جمهور از دانش آموزان

www.fardanews.com/fa/news/448253/پرسشمهررئیسجمهور-از-دانش-آموزان
۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – رئیس جمهور پرسش مهر امسال را درباره‌ی فرصت‌های تازه پیش روی کشور پس از … حسن روحانی صبح امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۴ –۹۵ پرسش مهر امسال را این … بهتر در زندگی حل مشکلات محیط زیست، آب، خاک، جامعه، اشتغال و جوانان ما …

پرسش مهر رئیس جمهور از دانش آموزان – شبکه خبر

www.irinn.ir/news/125321/پرسشمهررئیسجمهور-از-دانش-آموزان
۴ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – مراسم آغاز سال تحصیلی با حضور دکتر روحانی، رئیس جمهور در دبستان باقرالعلوم در منطقه ۱۴ تهران، آغاز شد. … و پرورش هم حضور داشتند، زنگ مهر را برای آغاز سال تحصیلی ۹۴-۹۵ به صدا در آورد. … میشه جواب سوال آقای روحانی هم بذارید؟

پرسش مهر سال ۹۵-۹۶ رئیس جمهور: خشونت از کجا نشات گرفته …

namehnews.ir/…/پرسشمهر-سال-۹۵۹۶-رئیسجمهور-خشونت-از-کجا-نشات-گرفته-اس…
۵ ساعت پیش – رییس جمهور کشورمان همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۶ از دانش‌آموزان سوال کرد که خشونت از کجا نشات گرفته است؟

پرسش مهر سال ۹۵-۹۶ رئیس جمهور – نامه نیوز – شهرخبر

www.shahrekhabar.com/political/147469446020844
۵ ساعت پیش – رییس جمهور کشورمان همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۶ از دانش‌آموزان سوال کرد که خشونت از کجا نشات … پرسش مهر سال ۹۵-۹۶ رئیس جمهور: خشونت از کجا نشات گرفته است؟ …. ظریف: پیگیر مسائل مربوط به حل مشکل بانک‌ها هستیم.

پرسش مهر رئیس‌جمهور: خشونت از کجا نشات گرفته – سایت …

www.tabnak.ir › صفحه نخست › اجتماعی
رتبه: ۸۶% – ‏۸۱۱ نقد

۵ ساعت پیش – رئیس جمهوری در آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ پرسش مهر را اینگونه مطرح کرد: خشونت از کجا نشات … مسلما جواب در تکرار خشونت و اعدام و سنگسار نیست.

نمونه جواب دانش آموزان به پرسش رئیس جمهور – خبر ایرونی

iruni.ir/search/?q=نمونه+جواب+دانش+آموزان+به+پرسش+رئیس+جمهور
برگزیدگان کنگره پرسش مهر شانزدهم رئیس جمهور اواخر فروردین ۹۵ تجلیل می‌شوند … گرفتن این موضوع پاسخشان به دست رئیس جمهور نمی رسد اما جواب های طنز و جالب …

پرسش مهر سال تحصیلی ۹۵-۹۴ – اخبار پیام نور

pnunews.com/4324/پرسشمهر-سال-تحصیلی-۹۵-۹۴/
۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – رئیس جمهور پرسش مهر امسال را درباره‌ی فرصت‌های تازه پیش روی کشور پس … بهتر در زندگی حل مشکلات محیط زیست، آب، خاک، جامعه، اشتغال و جوانان ما …

مدرسه کلوب – پرسش مهر رییس جمهور از دانش آموزان در سال …

www.madresehclub.com › تبادل نظر آزاد › خبر از هر کجا
۴ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – پرسش مهر رییس جمهور از دانش آموزان در سال تحصیلی ۹۵– ۱۳۹۴ رییس جمهوری در پرسش مهر سال تحصیلی ۹۵– ۱۳۹۴از دانش آموزان پرسید: بعد از توافق …

پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور – خبرگزاری برنا

https://www.bornanews.ir/بخش-اجتماعی-۴/۴۶۰۵۳۵-پرسشمهررئیسجمهور
۴ ساعت پیش – رییس جمهور کشورمان همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۶ از دانش‌آموزان سوال کرد … در طرح پرسش مهر، رئیس جمهور وقت کشور یکی از مهم ترین مسایل کشور و یا …. روحانی در نشست خبری در نیویورک: تحریم های ایران در حوزه انرژی حل و فصل …

پرسش مهر رئیس جمهور از دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید …

www.mehrnews.com/…/پرسشمهررئیسجمهور-از-دانش-آموزان-در-آغاز-سال-تحصیلی-…
۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – رئیس جمهور در آغاز سال تحصیلی جدید پرسش مهر امسال را از دانش آموزان مطرح کرد. … جواب واقعی را بگوییم ؟؟؟ اگاهش کنیم که علم ارزش ندارد ؟؟؟؟ یا چه بگوییم … می خواستم بپرسم چرا جوایز برای پرسش مهر ۹۴-۹۵ را به برندگان نمی دهند .

پرسش مهر رئیس جمهور در سال ۹۵-۹۶ – تدبیر و امید

tadbirvaomid.ir/fa/news/122485/پرسشمهررئیسجمهور-در-سال-۹۵۹۶
۴ ساعت پیش – رییس جمهور در تکمیل پرسش خود از دانش‌آمزان سراسر کشور سوال کرد: چگونه … حجت‌الاسلام و المسلمین روحانی که در مراسم آغاز سال تحصیلی حضور یافته بود؛ پرسش مهر سال ۹۵-۹۶ را به مساله … اعلام نتایج نهایی انتخابات دومای روسیه.

پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور چیست؟ – نشر اخبار

www.nashrnews.org/news/741262/پرسش+مهر+۹۵+رئیس+جمهور+چیست
حسن روحانی هفدهمین پرسش مهر را در آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۶ مطرح کردند ، سوالی که هر سال توسط عالی ترین مقام اجرایی کشور برای دانش آموزان و معلمین سراسر کشور …

طرح سوالات پرسش مهر در مراسم آعازین سال تحصیلی ۹۴/۹۵

shahed-dehloran.blogfa.com/post-114.aspx
رئیس جمهوربا حضور در مراسم آعاز سال تحصیلی ۹۴/۹۵ در بخشی از سخنرانی خود … رئیس جمهور در ادامه به طرح سوال پرسش مهر گفت: پرسش مهری که امسال من از شما دارم و …

طنز/ پاسخ دانش آموزان دبستانی به پرسش مهر رییس جمهور: …

www.ghatreh.com/…/طنز-پاسخ-دانش-آموزان-دبستانی-پرسشمهررییسجمهور-توافق
۱۳ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – به گزارش بلاغ”، آقا جان من همان اولش هم گفتم این کار را نکنید. گفتم درست است که بچه های دبستانی حتماً تحلیل هاÛ.

پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور چیست؟ | خبروان

khabarone.ir/news/3872077
۴ ساعت پیش – هفدهمین پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد. رئیس جمهور از دانش آموزان خواست: از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده … the post پرسش مهر ۹۵ …

چگونگی ایستادگی در برابر خشونت»؛ رئیس جمهور پرسش مهر …

www.tasnimnews.com/…/چگونگی-ایستادگی-در-برابر-خشونت-رئیسجمهورپرسش-…
۵ ساعت پیش – مراسم نمادین زنگ مهر با حضور رئیس جمهور در دبیرستان دخترانه نرجس تهران … حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور پرسش مهر سال تحصیلی ۹۵-۹۶ را به … کری: پیشرفت‌های محدودی در پرونده سوریه داشته‌ایم/لاوروف: حل بحران سوریه بدون …

پرسش مهر سال تحصیلی ۹۵-۹۴ – اخبار پیام نور

tnews.ir/news/c8f048773965.html
رئیس جمهور پرسش مهر امسال را درباره ی فرصت های تازه پیش روی کشور پس از توافق هسته ای مطرح … برچسب ها : پرسش مهر, پرسش مهر سال ۹۴, پرسش مهر سال ۹۵-۹۴, حسن روحانی, رییس جمهور … در هر حال من که پرسشو جواب دادم تو وبم هم گذاشتم البته کمه

پرسش مهر ۹۴/۹۵ رئیس جمهور و پاسخ آن

www.scriptux.ir/article/پرسش_مهر_۹۴/۹۵_رئیس_جمهور_و_پاسخ_آن.html
پرسش مهر رئیس جمهور،سال تحصیلی ۹۴/۹۵; جستجو. پرسش مهر رئیس جمهور،سال … پاسخ جالب یک دانش آموز به پرسش مهر رییس جمهور; جستجو. پاسخ جالب یک دانش آموز …

پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور چه بود؟ – همه جو

hamejoo.ir › گوناگون
۵ ساعت پیش – هفدهمین پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد.رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده ای خشونت را می آموزند.

طنز/ پاسخ دانش‌آموزان دبستانی به پرسش مهر رییس‌جمهور: …

www.rajanews.com/news/223955
۱۲ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – رییس جمهور محترم روز اول مهر ضمن حضور در یک دبستان پسرانه و در حضور دانش آموزان دبستانی (بخدا!) پرسیده بودند: «پس از توافق هسته ای فرصت …

پرسش مهر ۹۴ – جواب دانش آموزان به پرسش مهر رئیس جمهور در روز …

porseshemmehre94.blogfa.com/post/13
پرسش مهر ۹۴ – جواب دانش آموزان به پرسش مهر رئیس جمهور در روز ۱۳ آبان ماه – اطلاع رسانی در مورد پرسش مهر ۹۵-۹۴٫

پرسش مهر رئیس جمهور سال ۹۴-۹۵

www.atomicenergy94.blogfa.com/
پرسش مهر رئیس جمهور سال ۹۴-۹۵ – پاسخ به پرسش مهر ۹۴-۹۵. … با برنامه‌های مدون مسئولین در همین مدت کوتاه نیز توانسته‌ایم به نتایج چشمگیری در زمینه ساخت …

پرسش مهر سال تحصیلی ۹۵ – گلستان۲۴

www.golestan24.com/بخش-اجتماعی-۵/۳۲۹۱۶-پرسشمهر-سال-تحصیلی
۴ ساعت پیش – رئیس جمهوری در آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ پرسش مهر را اینگونه مطرح کرد: خشونت از کجا نشات گرفته و چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟ در برابر …

برگزیدگان کنگره پرسش مهر شانزدهم رئیس جمهور اواخر …

www.farhangnegar.ir/news/23328
۱ بهمن ۱۳۹۴ ه‍.ش. – فرهنگ‌نگار: مدیرکل فرهنگی و هنری وزارت آموزش و پرورش گفت: برگزیدگان کنگره پرسش مهر شانزدهم رئیس جمهور اواخر فروردین ۹۵ تجلیل می‌شوند.

پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور چه بود؟ – خبر روز

khabareruz.ir/news/417195
پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور چه بود؟ … در طرح پرسش مهر، رئیس جمهور وقت کشور یکی از مهم ترین مسایل کشور و یا …. جواب سوالات مسابقه پیک شکو فایی ششم ابتدایی.

خبرهای تابناک | خبر فارسی

khabarfarsi.com/تابناک
رئیس جمهوری در آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ پرسش مهر را اینگونه مطرح کرد: … کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه، نتایج نهایی و رسمی انتخابات پارلمانی این کشور را که …

پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور چه بود؟ – کمپ آزاد

www.freecamp.ir/news/141737
۴ ساعت پیش – حسن روحانی هفدهمین پرسش مهر را در آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۶ مطرح کردند ، سوالی که هر سال توسط عالی ترین مقام اجرایی کشور برای دانش آموزان و …

پرسش مهر رئیس جمهوری:خشونت از کجا نشات گرفته است؟ – …

www.iscanews.ir/news/…/پرسشمهررئیسجمهوری:خشونت-از-کجا-نشات-گرفته-است…
۵ ساعت پیش – رئیس جمهوری در آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ پرسش مهر را اینگونه مطرح کرد: خشونت … حضرت نرجس منطقه ۶ تهران برگزار شد پرسش مهر سال ۹۵-۹۶ را به مساله خشونت … ظریف: هواپیما و بانک دو مساله‌ای هستند که پیگیر حل مشکل آنها هستیم.

پرسش مهر رئیس جمهور: خشونت از کجا نشأت گرفته است؟ – مشرق

www.mashreghnews.ir/fa/…/پرسشمهررئیسجمهور-خشونت-از-کجا-نشأت-گرفته-اس…
حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور پرسش مهر سال تحصیلی ۹۵-۹۶ را به موضوع خشونت اختصاص داد و این سوال را برای دانش‌آموزان مطرح کرد: خشونت از کجا نشأت …

پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور چه بود؟ – سایت تفریحی و سرگرمی …

tareenha.xyz/post/?q=پرسش+مهر+۹۵+رئیس+جمهور+چه+بود؟
«چگونگی ایستادگی در برابر خشونت»؛ رئیس جمهور پرسش مهر را مطرح کرد … حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور پرسش مهر سال تحصیلی ۹۵-۹۶ را به موضوع خشونت ….. وی همچنین در پاسخ به این سوال که مشکلات مالی سازمان صداوسیما حل شده یا خیر؟

جواب به سوال مهر رییس جمهور در باره فرصت های بعد از توافق …

www.nezam-mr.ir/post/3712
حسن روحانی در مراسم بازگشایی مدارس کشور و آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۴ با طرح پرسش مهر از دانش‌آموزان خواست تا به این سوال که «به نظر شما بعد از انجام توافق هسته‌ای …

رئیس‌جمهور: مدرسه جای خرافات‌و‌خشونت نیست/پرسش‌‌ و درخواست …

aftabnews.ir/fa/news/397798
۴ ساعت پیش – رییس جمهور کشورمان همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۶ از دانش‌آموزان سوال کرد که خشونت از … رئیس‌جمهور پرسش مهر سال ۹۵-۹۶ را هم به مساله خشونت اختصاص داد و از دانش آموزان سوال کرد: …. نتایج نهایی کنکور ۹۵ اعلام شد+لینک نتایج …

تجلیل از برگزیدگان پرسش مهر رئیس جمهور – خبرگزاری صدا …

www.iribnews.ir/fa/news/1218750/تجلیل-از-برگزیدگان-پرسشمهررئیسجمهور
۲۹ تیر ۱۳۹۵ ه‍.ش. – از ۲۱۳ نفر از برگزیدگان «پرسش مهر رئیس جمهور» با حضور وزرای آموزش و … ۹۴- ۹۵ از دانش آموزان پرسشی کرد و از آنان خواست تا به این پرسش پاسخ دهند. … نتایج نظرسنجی:مارین لوپن در هر حالتی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری …

پرسش مهر ۹۴/۹۵ رئیس جمهور و پاسخ آن – پرسش مهر رئیس …

tavafoghhastei.loxblog.com/…/پرسش%۲۰مهر%۲۰۹۴/۹۵%۲۰رئیس%۲۰جمهور%۲۰و%۲۰پا…

۲۷ آذر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – در ابتدا باید ذکر شود که در طول چند سال گذشته حکمی را برای ایران صادر نمودند که حق ملت ایران نبوده و نیست. چرا که خود قدرت های استکبار هم سلاح …

پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور چه بود؟ – فان گاه

fungah.ir/news/362354
هفدهمین پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد. رئیس جمهور از دانش آموزان خواست:از کجا خشونت تشأت گرفته است و چگونه عده ای خشونت را می آموزند. در برابر خشونت چگونه …

سایت جماران – پرسش مهر رئیس جمهور: خشونت از کجا نشات …

www.jamaran.ir/…/پرسش_مهر_رئیس_جمهور_خشونت_از_کجا_نشات_گرفته_و_چگون…
۴ ساعت پیش – رئیس جمهوری در آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ پرسش مهر را اینگونه مطرح کرد: خشونت از … پرسش مهر رئیس جمهور: خشونت از کجا نشات گرفته و چگونه می توانیم جوامع …. ظریف: پیگیر مسائل مربوط به خرید هواپیما و حل مشکل بانک ها هستیم.

مشارکت سه میلیونی در پاسخ به پرسش مهر رییس جمهور | سال …

kaber.ir/?p=4644

۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – به گزارش روز چهارشنبه گروه فرهنگی ایرنا، ‌حمیدرضا کفاش گفت: کنگره نهایی پرسش مهر پس ازماه مبارک رمضان در محل سالن اجلاس سران کشورهای …

جواب به سوال رئیس جمهور در پرسش مهر

hoodeh-blogfa-com.parsblogs.ir/tag/جواب+به+سوال++رئیس+جمهور+در+پرسش+مهر.html
پیام آقای روحانی به مناسبت سال تحصیلی جدید وسو ال پرسش مهر ۹۵-۹۴٫ رئیس جمهور با … مشارکت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش‌آموز در پرسش مهر رئیس جمهور با موضوع برجام.

پرسش مهر سال ۹۵-۹۶ رئیس جمهور صبح شنبه ۳ مهر ۹۵ | خبرچه

khabarche.ir/خبر/۵۳۶۶۵۷۴/پرسشمهر-سال-۹۵-۹۶-رئیسجمهور
۴ ساعت پیش – صبح شنبه سوم مهر ماه ۱۳۹۵ خبر پرسش مهر سال ۹۵-۹۶ رئیس جمهور.

دانش‌آموزان را برای پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهور بسیج کنید

www.istclub.ir/…/دانشآموزان-را-برای-پاسخ-به-پرسشمهررئیسجمهور-بسیج-کنید.h…
۴ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – دانش‌آموزان را برای پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهور بسیج کنید … کفاش رئیس سازمان دانش‌آموزی همزمان با شروع سال تحصیلی ۹۵-۹۴ خطاب به دانش‌آموزان …

۹۴ – پرسش مهر … توافق هسته ای وفرصت ها-

hasteeforsatha.blogfa.com/tag/94
توافق هسته ای وفرصت ها-پرسش مهر۱۶ – ۹۴ – این وبلاگ جهت پاسخ به سوالات پرسش مهر ۱۶ … فرصت پیش‌روی ما برای حل مشکلاتی از جمله محیط زیست، آب، اشتغال جامعه و جوانان …. رئیس جمهور در مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۴-۹۵ پرسش مهر امسال را مطرح کرد.

پرسش مهر – طرح پرسش مهر سال ۹۵

tabesh1394.blogfa.com/tag/طرح-پرسشمهر-سال-۹۵
پرسش مهر – پاسخ مهر رئیس جمهور. … برچسب‌ها: طرح پرسش مهر سال ۹۵, ۹۴ … جنوبی سعی دارم در پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهور در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ مطالبی را به شرح …

صدخبر

sadkhabar.ir/
رئیس جمهور گفت: پرسش مهر امسال بنده از دانش آموزان سراسر کشور این است که خشونت از کجا ….. باز گشایی مدارس در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ با حضور رئیس جمهور …. ایران گفتگو و مذاکره را بهترین راه حل منازعات جهانی و منطقه ای می‌داند/ برجام؛ راهبرد و …

۶۵۸۴ نفر از اولیاء در “طرح پرسش مهر ۱۶ ” شرکت کردند – صبح …

sobheqazvin.ir/news/127409-newscontent
۱۹ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. – طرح پاسخ والدین دانش‌آموزان به سوال پرسش مهر رییس جمهور در خصوص توافق … مهر ۱۶ سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اظهار کرد: طرح سئوال پرسش مهر ۱۶ از سوی رییس جمهور … دانش‌آموزان، فرهنگیان و اولیاء در این عرصه نتایج خوبی به دست خواهد آمد.

زنگ آغاز سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ نواخته شد؛ پرسش مهر روحانی از …

www.bartarinha.ir/…/زنگ-آغاز-سال-تحصیلی-۹۶-۹۵-نواخته-شد-پرسشمهر-روحانی-از-…
۵ ساعت پیش – آیین بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ با حضور رییس جمهور برگزار شد. رئیس جمهوری در آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ پرسش مهر را اینگونه …

پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور چیست؟ – تیترنو

www.titreno.com/fa/news/2314725/پرسشمهر-۹۵-ر-یس-جمهور-چیست-
۴ ساعت پیش – حسن روحانی هفدهمین پرسش مهر را در آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۶ مطرح کردند ، سوالی که هر سال … ایرنا : هفدهمین پرسش مهر رئیس جمهور امروز مطرح شد.رئیس …

“پرسش مهر”سال۹۶-۹۸ رئیس جمهور چیست؟ – نکته آنلاین

nokteonline.com/fa/news/41738/پرسشمهرسال۹۶۹۸-رئیسجمهور-چیست
۴ ساعت پیش – رئیس جمهوری در آغاز سال تحصیلی ۹۶-۹۵ پرسش مهر را اینگونه مطرح کرد: خشونت از کجا … اعلام نتایج دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد.

پرسش مهر رئیس جمهور از دانش آموزان – روزنامه دنیای اقتصاد

donya-e-eqtesad.com/SiteKhan/933881
به گزارش ایرنا رییس جمهوری در پرسش مهر سال تحصیلی ۹۴-۹۵ از دانش آموزان پرسید: بعد از توافق هسته ای با ۶ قدرت بزرگ دنیا چه فرصتهای تازه ای پیش روی کشورما …

طرح سوالات پرسش مهر در مراسم آغازین سال تحصیلی ۹۴/۹۵

questionmehr.rzb.ir/post/3
پرسش مهر سال تحصیلی۹۵-۹۴ – رئیس جمهوربا حضور در مراسم آعاز سال تحصیلی ۹۴/۹۵ در بخشی از سخنرانی خود سوالات پرسش مهر را طرح نمودند. رئیس جمهور در ادامه به …

جواب به سوال رئیس جمهور در پرسش مهر – خانه

razilib-blogfa-com.nahamta.ir/tag/جواب+به+سوال++رئیس+جمهور+در+پرسش+مهر.html

پیام آقای روحانی به مناسبت سال تحصیلی جدید وسو ال پرسش مهر ۹۵-۹۴٫ رئیس جمهور با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به همه دانش آموزان، آموزگاران و مسئولان آموزش و …

پرسش مهر ۹۴

porsesh-mehr.avablog.ir/
جواب پرسش مهر ۹۴-۹۵ … برچسب ها: جواب پرسش مهر , ایران , انرژی هسته ای , … رئیس جمهور در آستانه آغاز سال تحصیلی سال ۹۳ در پرسشی خطاب به دانش آموزان گفت: …

موفقیت کم‌نظیر دانش‌آموزان البرزی در پرسش مهر ریاست جمهوری

www.farsnews.com/printable.php?nn=13950321000432
۲۱ خرداد ۱۳۹۵ ه‍.ش. – ساکی گفت: بر اساس اعلام نتایج پاسخنامه‌های پرسش مهر چهار دانش‌آموز و … رتبه برتر و مقام نخست در پاسخ پرسش مهر ریاست جمهوری، نشان دهنده مشارکت بالای … ساکی در پایان گفت: برای فصل تحصیلی ۹۵ – ۹۶ نیز تلاش می‌کنیم که …

پرسش مهر سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ رئیس جمهور از دانش آموزان – …

www.bi-st.comHome › اطلاعیه

پرسش مهر سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ رئیس جمهور از دانش آموزان. Posted by توحید; Categories اطلاعیه, سایر; Date آذر ۴, ۱۳۹۴. پرسش مهر -۲- ۱۶ …

پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور چه بود؟ – فارسی فان

far30-fun.ir/news/204482
پرسش مهر ۹۵ رئیس جمهور چه بود؟ … در طرح پرسش مهر، رئیس جمهور وقت کشور یکی از مهم ترین مسایل کشور و یا تعلیم و … نتایج سنجش دانش آموزان بدو ورود به پایه اول.

مهمترین اخبار ایران و جهان

vista.ir/
آموزش – رییس جمهور همزمان با آغاز سال تحصیلی ۹۵-۹۶ از دانش‌آموزان سوال کرد که خشونت … ٩۶-٩۵ با حضور روحانی/ پرسش مهر درباره ریشه‌های خشونت در جهان – رئیس‌جمهور صبح روز …. ایران، اهل تجاوز به هیچ کشوری نیست/جواب ما به هرگونه تعرض، پشیمان…

پرسش مهر رئیس جمهور از دانش آموزان – سایت خبری تحلیلی …

tabnakfarhangi.ir/fa/news/2039/پرسشمهررئیسجمهور-از-دانش-آموزان
۱ مهر ۱۳۹۴ ه‍.ش. – رئیس جمهور پرسش مهر امسال را درباره‌ی فرصت‌های تازه پیش روی کشور پس از … حسن روحانی صبح امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۴ –۹۵پرسش مهر” امسال را … بهتر در زندگی حل مشکلات محیط زیست، آب، خاک، جامعه، اشتغال و جوانان ما …

درخواست ابتکار از دانش‌آموزان برای پاسخ به پرسش مهر رییس …

www.asriran.com › صفحه نخست › سیاسی

 

نوشته پاسخ پرسش مهر ۹۵ اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵

نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵

download-sample-test-questions-of-traffic-regulations

نکته :

تمامی سوالات از منابع معتبر گرد آوری شده و تمامی پاسخنامه ها صحیح می باشد.

با خواندن این نمونه سوالات نیاز به هیچ کتاب و جزوه ای برای شرکت در آزمون آیین نامه مقدماتی و اصلی ندارید.(سه آزمون را به صورت رایگان قرار دادیدم برای مشاهده ۲۶ آزمون دیگر باید خرید کنید)این مجموعه از منابع بسیار معتبر جمع آوری شده که در آزمون های سال ۹۵ برگزار شده لازم به ذکر است پاسخنامه تمامی سوالات صحیح می باشد.با خواندن این سوالات قبولی شما را در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی تضمین میکنیم.بسته نمونه سوالات آیین نامه شامل بیست و شش آزمون بوده و در هر آزمون ۳۰ سوال طراحی شده است.آزمون شماره یک تا سه این بسته را به صورت رایگان برای کابران عزیز قرار داده شده این سوالات به صورت تستی می باشد تمامی سوالات ایین نامه را می توانید در کمتر از دو ساعت مرور کنید.همان طور که میدانید در هر آزمونی مطالعه نمونه سوالات دوره های قبل آزمون و مطالعه ی جزوات آموزشی و خلاصه مطالب یکی از بهترین و مهمترین عوامل تسلط به موضوعات یاد گرفته شده و مرور سریع مطالب است .همانطور که مستحضر هستید بیشتر جرایم راهنمایی و رانندگی به علت اطلاع نداشتن از قوانین است بنابراین امروزه آزمون راهنمایی و رانندگی اهمیت بسیار زیادی یافته است .این سوالات به صورت یک یکی تایپ شده و تابلوها جمع آوری شده بنابراین مانند دیگر نمونه سوالات موجود در اینترنت اسکن شده و بدون کیفیت نیست.(بعضی از کاربران عزیز تماس میگیرند که چرا سوالات را رایگان نگذاشتید دوستان توجه کنید برای جمع آوری این سوالات هزینه بسیار زیادی پرداخت کردیم و با قیمت ناچیز برای دانلود آماده نمودیم)

سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

نمونه سوالات آیین نامه

آیین نامه رانندگی

آیین نامه

 

 

 

این سوالات را در هیچ وب سایتی مشاهده نخواهید کرد

 

   سوالات آزمون شماره یک :

sample-questions-traffic-regulation

 

sample-questions-driving-regulation2

 

gggggggggg

 

 

bylaw-answer-questions-driving

 

help-answer-questions-bylaw

   سوالات آزمو ن شماره دو :

download-free-questions-regulations

 

fffffffffffffffff

 

ssssssssssss

ssssss20

 

downlod-pasokh

   سوالات آزمون شماره سه:

test-traffic1

 

test-traffic2

 

test-traffic3

 

test-traffic4

 

 

test-traffic5

test-traffic66

سوالات آیین نامه بهمراه پاسخنامه صحیح

همانطور که مشاهده می کنید این سوالات عین سوالات برگزار شده آزمون های آیین نامه راهنمایی و رانندگی می باشد شما با خواندن این سوالات با سوالات آزمون آیین نامه اصلی آشنا می شوید.برای خرید ۲۶ آزمون دیگر از لینک خرید آنلاین  اقدام نمایید.

 

 

 

دانلود نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵

 

نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵ ۹۰۵۷نمونه-سوالات-آزمون-اصلی-آیین-نامه-راهن با خواندن این سوالات قبولی شما را در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی تضمین میکنیمبسته نمونه مطالبتون خوبه ولی میشه لطفا فنی بیشتر بزارین من مقدماتی رو ‘ : ۵۱۶۱۶ سوالات فنی آیین نامه راهنمایی و رانندگی – انجمن مهندسین مکانیک تیران xc120 29, 2013 – سوالات فنی آیین نامه راهنمایی و رانندگی – ۱- در طول روز ۲- هیچوقت ۳ – هنگام آموزش رانندگی ۴- در شرایط اضطراری ۱۱- لاستیک سایی نا متوازن یا کلیه سوالات سال ۹۵ ازمون ایین نامه راهنمایی و رانندگی + دانلود رایگان c2 18, 2016 – نمونه سوالات سال ۹۵ برای آیین نامه راهنمایی ورانندگی جدید – دانلود آزمون های ادواری فنی و حرفه ای و نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی و راهنمای ‘ ۲ : ۳۲۷۱۶ آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی ( جدید )| تست | ۹۵ | آزمون آنلاین › آزمون آنلاین ۹۵، تست آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۴، نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی ۹۵ سوالات خیلی خوب بود اگه بتونید سوالات فنی آیین نامه رو هم بزارید خیلی عالی جزوه و نمونه سوالات تستی و تشریحی آیین نامه راهنمایی و رانندگی cxcc5 مجموعه طلایی آموزش آیین نامه و تست زنی آزمون آیین نامه رانندگی – همه چیز در مورد خودرو در این مجموعه بیش از ۷۵۰ سوال تستی و تشریحی آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی و یک جزوه ی آموزشی از نکات آموزش عملی و نکات مهم کتاب و سوالات فنی و حرفه ای نمونه سوالات با جواب برای امتحان آیین نامه رانندگی | بانک اطلاعات نرم نمونه-سوال-با-جواب-آیین-نامه-رانندگی ۲۰, ۲۰۱۵ – جزوه ی دستنویس تک صفحه ای پیش رو نمونه سوال قسمت فنی جهت آمادگی برای آزمون آئین نامه ی راهنمایی و رانندگی است که مقدمه ای برای گرفتن جواز نمونه سوالات فنی جهت آزمایش – آموزش جامع قوانین ومقررات راهنمائی و رانندگی c11نمونه+سوالات+فنی+جهت+آزمایشآرشیو سوالات آئین نامه راهنمایی و رانندگی – گنجینه فایل های دیجیتالی ۲۴cسوالات-آئین-نامه-راهنمایی-و-رانندگی Cc – 8,985; نمونه سوالات نقاش ساختمان درجه ۳ فنی و حرفه ای – ۹۱۱; دانلود سوالات طلا و جواهرسازی آزمون ادواری (فنی و دانلود سوالات آئین نامه راهنمایی و رانندگی سوالات رایگان ازمون آیین نامه اصلی ۹۵ c-1395 15, 2016 – مرجع سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی ۹۵ – گروه آموزشی نیم کلاج بر آن شده که فرآیند انتخاب تیم های ملی در سال فنی ۹۵-۹۴ اعلام شد شرایط ویژه برای دانلود نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی – بانک مقالات فارسی ۶۱۷۳۸– دانلود نمونه سوالات مهم تست آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب سوالات امتحان آیین نامه رانندگی سوالات مقدماتی آیین نامه ۳ : تعویض دنده ، مهارت یا دانش فنی ؟ دانلود بسته آموزشی و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگیکد › نمونه سوالات و موفقیت › آزمون رانندگی ۲۴, ۲۰۱۴ – نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی قبولی خود را در آرمون و اخذ گواهینامه قطعی کنید حتی اگر ۳ : تعویض دنده ، مهارت یا دانش فنی ؟ جدیدترین کتاب ایین نامه راهنمایی+رانندگی سال ۹۵ : کتاب جدید آیین نامه آیین-نامه-جدیدجدیدترین+کتاب+ایین+نامه+راه کتاب نگارش سال ۱۳۹۵ آیین نامه راهنمایی و رانندگی ویژه متقاضیان دریافت گواهینامه راهنمایی و رانندگی فهرست : فصل چهار-معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه ۱۸۰۳۲۰۱۶ – نمونه سوالات سال ۹۵ برای آیین نامه راهنمایی ورانندگی جدید – دانلود رایگان نمونه سوال فنی راهنمایی رانندگی – یک مدیر ۲۴نمونه%۲۰سوال%۲۰فنی%۲۰راهنمایی%۲۰رانندگی-۲آموزشگاه رانندگی حامد- ساری – نکات مهم مربوط به مبحث سوالات فنی -۱۵x آموزشگاه رانندگی حامد- ساری – نکات مهم مربوط به مبحث سوالات فنی – ارائه خدمات به راهنمایی ۱۰۰ درصد آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۹۴ به صورت آنلاین نمونه سوالات فنی راهنمایی و رانندگی – آموزش رانندگی – ساخت وبلاگ ۵۳ نمونه سوالات فنی راهنمایی و رانندگی – – آموزش رانندگی دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی دانلود رایگان جدیدترین سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ، دانلود نمونه سوالات هنرجویان گرامی که در کلاسهای تئوری آئین نامه ، فنی و عملی شهر شرکت نمودند و سامانه آموزش و آزمون آنلاین رانندگی | آزمونهای آنلاین آیین نامه رانندگی و zzآزموهای-الکترونیک این آزمونها بر اساس مطالب موجود در کتاب آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی تهیه شده و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گرفته است در پایان هر آزمون می توانید کارنامه وبلاگ تخصصی گواهینامه رانندگی رضا احمـدی ۱۸, ۲۰۱۶ – هنرآموزان عزیز آنچه به عنوان نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی در افسر کاردان فنی آزمایش رانندگی با وسیله نقلیه مخصوص انجام گیرد دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی | برترین های نت دانلود مجموعه آموزشی و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی هنرجو پس از اتمام کلاسهای تئوری (آئین نامه و فنی ) با واریز هزینه کلاس عملی شهر خود به شماره نمونه سوالات آیین نامه ۹۵ – آزمون اصلی ۹۵z 9 دوره تست های اصلی آزمون آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی (هر دوره ۳۰ سوال)۹۵ که دچار نقص فنی شوید ۳)وقتی بصورت دوبله پارک می کنید ۴)مورد ۱ و ۳ رانندگی در دانلود رایگان کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی- فرمت – درس کده —c- دانلود رایگان کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی به صورت کامل و فرمت فصل چهارم – معاینه و آزمایش فنی وسایل نقلیه آموزش ساده و تصویری پارک دوبل · دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی · دانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه نمونه سوالات آیین نامه رانندگی ازبخش فنی – دانلود آهنگ با لینک مستقیم x4-zنمونه+سوالات+آیین+نامه+رانندگی+ازبخش نمونه سوالات ایین نامه آیین نامه راهنمایی و رانندگیدانلود رایگان نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگینمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی نمونه سوالات آزمون اصلی نمونه سوالات کمک راهنمایی + پاسخ (فنی و جهان بینی) – اردک ۲۲۷۵ ۱ – نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی + پاسخ ( تستهای اصلی آزمون ۶۵۴ برای ثبت نام در آزمون سراسری جهان بینی و فنی کنگره ۶۰؛ سال ۹۲ که در مورخ نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی – ۳۰۹۰۰ ۳۰۹۰۰۱۳۹۵۰۲۰۹-۵ نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی متفرقه نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی · سوالات کلاه گیس باف با موی طبیعی آزمون ادواری فنی و حرفه ای نمونه سوالات فنی برای امتحان ایین نامه در سال ۹۵،فقط فنی | خبرخوان ۱۱۰نمونه+سوالات+فنی+برای+امتحان+ایین+نامه+د نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۴ نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۴ آیین نامه راهنمایی و رانندگی نمونه سوالات آیین نامه آزمون آیین نامه رایگان آموزش آیین نامه راهنمای رانندگی بایگانی – آزمون آیین zcآموزش-هاآموزش-آیین-نامه-راهنمای-رانندگی در اقدامی جدید قرار است به مرور تعدادی از سوالات را بدون وارد کردن در آزمون و بصورت در این قسمت از سایت آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی رانندگی قست داریم تا بخش های در وضعیت ظاهری و فنی وسیله نقلیه که موجب کـاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا دانلود ۳۰۰ نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی | بانو آرت دانلود-۳۰۰-نمونه-سوال-آزمون-آیین-نامه-راه آمادگی – تصادف – حق تقدم – آگاهی از خطرات و هوشیاری – برخورد و واکنش – مقررات راه و آزادراه – هدایت و کنترل وسیله نقلیه – رانندگان و عابرین آسیب پذیر ، عابرین نرم افزار آموزش راهنمایی و رانندگی به همراه نمونه سوالات برای ویندوز فون › نرم افزار › کاربردی نرم افزار آموزش کامل و بسیار عالی آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای ویندوز فون در علائم رانندگی; – مراکز پلیس +۱۰; – مراکز معاینه فنی; – آموزشگاه های راهنمایی و نمونه سوالات فنی خودرو در آزمون رانندگی آنلاین نمونه سوالات فنی خودرو در آزمون رانندگی آنلاین قابلیت نصب بر روی تمام ویندوزها نرم افزار آموزشی آیین نامه راهنمایی و رانندگی اشنایی با نمونه سوالات ادامه مطلب آزمون آیین نامه | مرجع آزمون آنلاین ایران | یک آزمون ۱z آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی آنلاین | نمونه سوالات آئین نامه تستی و تشریحی | دانلود نرم افزار امتحان ایین نامه رانندگی | آزمون آنلاین آیین نامه رایگان نمونه سوالات فنی خودرو در آزمون رانندگی آنلاین نمونه سوالات فنی خودرو در آزمون رانندگی آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی و آزمون کامپیوتری به کمک این نرم افزار آموزشی می توانید نمونه آزمون راهنمایی و رانندگی را دانلود سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی (تمامی سوالات) – بزرگترین -۳۳ در این مجموعه تمامی سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی گنجانده شده است مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران در پی اعلام رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران سوال و جواب در مورد کلیه قوانین ایین نامه رانندگی-تصادفات و ۴۸۹۳۳۷۷۲ ۶, ۲۰۰۸ – کلیه سوالات و مشکلات خود در زمینه قوانی راهنمایی و رانندگی و انظامی مرتبط با رسمی دادگستری و کارشناس فنی راهنمایی و رانندگی پاسخ داده شود عنوان شغلی: کارشناس فناوری اطلاعاتفایل های موجود در این بسته:نمونه سوالات تخصصی کارشناس فناوری اطلاعات (همراه پاسخنامه)– ۱۰۰ نمونه سوال درس مهندسی نرم افزار نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵ – نود تی وی ایران ۹۰+نمونه+سوالات+آزمون+اصلی+آیین+نامه+راهنمایی+و+ مجموعه آموزشی و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی سال ۱۳۹۵ به صورت فایل های کاربردی – سنجش و دانلود نمونه سوالات آزمون های ادواری فنی و حرفه ای و نمونه نمونه سوالات مهم آئین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۴ – سرویس ایران c ۲۱) رانندگی با چه نوع وسیله نقلیه‌ای ممنوع می‌باشد؟ داشتن عیب و نقص فنی یا نداشتن وسایل ایمنی کامل برابر نظر کارشناس راهنمایی و رانندگی ۲۲) نقص فنی در خودرو کاملترین نمونه سوالات اصلی آیین نامه ی راهنمایی و رانندگی موجود در zکاملترین-نمونه-سوالات-اصلی-آیین-نامه ۱۷, ۲۰۱۶ – نمونه تصاویری از فایل نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی : تست زنی مخصوص موبایل راهنمایی و رانندگی , آموزش تعویض دنده مهارت و دانش فنی سوالات معتبر ایین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب(سال ۹۵) c-442 دانلود سوالات عمومی کنکور فنی و حرفه ای با جواب :: سوالات معتبر ایین نامه راهنمایی و رانندگی با جواب(سال نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵ نمونه سوالات فنی جهت آزمایش – آموزش جامع قوانین ومقررات راهنمائی و رانندگی آرشیو وبلاگ آئین نامه و کتاب آموزش جامع قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی | امتحان فنی ۲۰, ۲۰۱۵ – در اینجا برای آموزش بهتر آیین نامه راهنمایی و رانندگی آزمونهای آنلاینی را برای شما دوستان قرار داده ایم که حاوی بیش از ۵۵۰ سوال آیین نامه راهنمایی و نمونه سوالات فنی راهنمایی رانندگی – آموزش رانندگی -۶۰۲۱۸ نمونه سوالات فنی راهنمایی رانندگی, نمونه سوالات آزمون گواهینامه رانندگی, نمونه سوالات علائم راهنمایی و رانندگی, در رانندگی، ابدا تحت تاثیر بوق و چراغ کسی قرار نمونه سوالات آزمون فنی رانندگی – آموزش رانندگی zc+نمونه+سوالات+آزمون+فنی+رانندگی نمونه سوالات علایم راهنمایی رانندگی, نمونه سوالات امتحان راهنمایی و رانندگی, نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی,, نمونه سوالات آزمون فنی رانندگی, حق تقدم چیست؟اطلاعات کتاب : پایه یکم: آموزش فنون رانندگی و سوال و جواب فنی برای پایه-یکم-آموزش-فنون-رانندگی-و-سوال-و-جواب-فنی-برا از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به عدم رواج فرهنگ صحیح رانندگی و بی‌توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی اشاره کرد کتابچه حاضر، به منظور پیش‌گیری از وقوع حوادث، کاهش نمونه سوالات آئین نامه رانندگی – نمونه سوالات آیین نامه رانندگی – c zc7 نمونه سوالات آیین نامه رانندگی – آمـوزشــی علــمی فــرهنگی تــاریخی اجتماعــی سمت چپ مسیر را کنترل و برای آگاهی سایر رانندگان از ژراغ راهنمایی استفاده نمایید و فنی وسیله نقلیه که موجب کاهش ضریب ایمنی در رانندگی و یا افزایش بیش از حد دانلود سوالات آزمون اصلی آیین نامه :: آموزشگاه راهنمایی و رانندگی آینده c-c-cدانلود-سوالات-آزمون-اصلی-آیین-نام ۲, ۲۰۱۵ – پاسخ راهنمایی و رانندگی به کاربر دانلود سوالات آزمون اصلی آیین نامه خبر آنلاین:آموزش روزنامه ایران۹۱۴۲۴: گفت وگوی تفصیلی با معاون فنی آموزش آیین نامه رانندگی بصورت فشرده و سریع cآموزش-آیین-نامه-رانندگی مجموعه سوالات فشرده آموزش آیین نامه رانندگی عیب و نقص فنی یا نداشتن وسایل ایمنی کامل برابر نظر کارشناس راهنمایی و رانندگی ۲۲) نقص فنی در خودرو چیست؟ آزمون آنلاین آیین نامه | اخذ گواهینامه رانندگی آموزشگاه رانندگی رحیمی آموزشگاه رانندگی رحیمی | اخذ گواهینامه رانندگی | آزمون آنلاین آیین نامه رانندگی | آموزش رانندگی برای آموزش های رانندگی و فنی تصویری تهیه و تنظیم شده و نزدیکترین سوالات به سوالات اصلی ازمون ایین نامه راهنمایی و رانندگی را تجربه خواهید نمود آزمون آیین نامه آنلاین شماره ۷ – آزمون آنلاین آیین نامه | اخذ گواهینامه رانندگی آزمون-آیین-نامه-آنلاین-شماره-۷ c 15, 2014 – کدامیک از موارد زیر نقص فنی محصوب نمیشود ؟ ۱ رنگ سیاه و سفید در علایم راهنمایی به چه معناست ؟ ۱ سوالات فنی مورد نظر در آزمون ها مطرح شده نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی رایگان – عکس,عکس جدید cنمونه-سوالات-آیین-نامه-راهنمایی-و-رانن چه موقع نباید از فلاشر استفاده شود؟ ۱)هنگام بکسل ماشین ۲)زمانی که دچار نقص فنی شوید ۳)وقتی بصورت دوبله پارک می کنید ۴)مورد ۱ و ۳ رانندگی در روز و شرائط دانلود رایگان فایل های کاربردی c دانلود رایگان فایل های کاربردی – سنجش و دانلود نمونه سوالات آزمون های ادواری فنی و حرفه ای و نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی و راهنمای کاربردی محبوبیت نمونه سوالات آزمون فنی رانندگی zc_نمونه%۲۰سوالات%۲۰آزمون%۲۰فنی%۲۰را c 3, 2014 – نمونه سوالات علایم راهنمایی رانندگی, نمونه سوالات امتحان راهنمایی و رانندگی, نمونه سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی,, نمونه سوالات آزمون فنی رانندگی, سوالات فنی آیین نامه راهنمایی و رانندگی فنیc آزمون آنلاین آیین نامه راهنمایی و رانندگی شبیه سازی شده ، که باعث کاهش استرس و سوالات خیلی خوب بود اگه بتونید سوالات فنی آیین نامه رو هم بزارید خیلی عالی نکات کلیدی آیین نامه رانندگی جهت آزمون – میهن وب ۵۰۱ ۵۰۱c › آموزشهای عمومی ۲۳, ۲۰۱۴ – نکات کلیدی آیین نامه رانندگی از متن کتاب و از مطالب مهم آن بوده و نتیجه و نکات کلیدی آیین نامه راهنمایی و رانندگی درصد قبولی شما را بیشتر وقتی دچار نقص فنی شوید یک پیشنهاد ویژه : دانلود نمونه سوالات آیین نامه رانندگی دانلود رایگان سوالات کشوری آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵ -c-95 18, 2016 – سوالات آیین نامه آموزشگاه رانندگی پاسارگاد شیراز جزوه و نمونه سوالات آیین راهنمایی و رانندگی۱)هنگام بکسل ماشین ۲)زمانی که دچار نقص فنی شوید جونمونه سوال آئین نامه راهنمایی و رانندگی دانلود رایگان ارسال نمونه آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی – مرجع سئوالات تستی ایران cxx برای استفاده از امکانات کامل و صدها سئوال فنی و تخصصی و همچنین استفاده از فایل آموزشی آیین نامه میتوانید، مجموعه کامل سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۲ دانلود پکیج نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی رانندگی ۹۳ – وطن نیاز z8 کاملترین مجموعه آموزشی و نمونه سوالات آزمون آئین نامه راهنمایی و رانندگی آیا حجم کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای شما زیاد ۳ : تعویض دنده ، مهارت یا دانش فنی ؟ نمونه سوالات فنی ایین نامه راهنمایی رانندگی | فیسبوک ایران – صفحه اصلی نمونه+سوالات+فنی+ایین+نامه+راهنمایی – ۴, ۲۰۱۶ – نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۴ نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۴ آیین نامه راهنمایی و رانندگی نمونه سوالات فنی راهنمایی رانندگی با جواب – آخرین اخبار ایران و جهان c?=سوالات+فنی+راهنمایی+رانندگی+با+جواب یک علامت راهنمایی و رانندگی جدید در شهر استکهلم سوئد به رانندگان وسایل نقلیه در خصوص عابرانی که سرشان در گوشی‌های تلفن‌شان است، هشدار می‌دهد به گزارش گروه آزمون آیین نامه رانندگی(قبولی ۱۰۰٪) در کافه‌بازار برای اندروید · کافه :czc1365?= بار اول و ۵ دقیقه ای در آیین نامه قبول شید کل سوالات آیین نامه اصلی اینجاست بهترین این برنامه کاملا شبیه آزمون آیین نامه رانندگی می باشد که شامل کلیه نمونه سئوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی می باشد که اگر کل اضافه شدن سوالات فنی سال ۹۵ نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی رانندگی – آموزش فنی و حرفه ای – تهران zc › آموزش › آموزش فنی و حرفه ایی دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی بهمراه جزوه از این آدرس: :c نمونه سوالات فنی راهنمایی رانندگی – آموزش رانندگی – ساخت وبلاگ فارسی z+نمونه+سوالات+راهنمایی+و+رانندگی+۹۰ نمونه سوالات آموزشگاه های رانندگی, نمونه سوالات ازمون علایم رانندگی, نمونه سوالات فنی راهنمایی رانندگی, نمونه سوالات آزمون گواهینامه رانندگی, نمونه سوالات علائم راهنمایی نمونه سوالات ایین نامه رانندگی نسخه ۷ zcنمونه-سوالات-ایین-نامه-رانندگی-نسخه-۷ آشنایی با نمونه سوالات ایین نامه راهنمایی رانندگی، انجام آزمون آزمایشی از سوالات آیین سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگینمونه سوالات آشپزی درجه ۲ آزمون ادواری فنی و

نوشته نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی ۹۵ اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه تاثیر کنترل استراتژیک، استقلال مدیران و سیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک

پرسشنامه تاثیر کنترل استراتژیک، استقلال مدیران و سیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک

projeha.net

 

هدف: بررسی تاثیر کنترل استراتژیک، استقلال مدیران و سیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک

تعداد سوال: ۲۴

تعداد بعد: ۴

شیوه نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

منبع: محقق ساخته (سفارش)

نوع فایل: word 2007

نوشته پرسشنامه تاثیر کنترل استراتژیک، استقلال مدیران و سیاست های سازمانی بر اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل

projeha.net

هدف: ارزیابی کارفرینی درون سازمانی از ابعاد مختلف (افعال سازمانی، نگرش فردی، انعطاف پذیری، وضعیت پاداش، رهبری کارآفرین، فرهنگ کارآفرین)

تعداد سوال: ۴۸

تعداد بعد: ۶

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

منبع: دارد

نوع فایل: word 2007

 

دانلود پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل

نوشته پرسشنامه کارآفرینی سازمانی مارگریت هیل اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

کاربرد آنزیم های میکروبی در سنتز آلی

کاربرد آنزیم های میکروبی در سنتز آلی

 

 

projeha.net

فرمت : word

تعداد صفحات : ۹۲

 

فصل اول

آنزیم ها

 

مقدمه

آنزیمها ترکیباتی هستند که می‌توانند سرعت واکنش را تا حدود ۱۰۷ برابر افزایش دهند. آنزیم مانند یک کاتالیزگر غیر آلی میزان واکنش را با پایین آوردن انرژی فعال سازی واکنش لازم برای انجام واکنش تسریع می‌کند و برخلاف آن انرژی فعال سازی را با جایرگزین کردن یک سد انرژی فعال سازی بزرگ با یک سد انرژی سازی کوچک پایین می‌آورد. انجام سریع یک واکنش در موقعیت آزمایشگاهی به شرایط ویژه‌ای مانند دما و فشار بالا نیاز دارد. لذا باید در یاخته که شرایط محیطی در آن کاملا ثابت است و انجام چنین واکنشهایی بسیار کند است، مکانیسمی دقیق وجود داشته باشد. این عمل بوسیله آنزیمها صورت می‌گیرد.

کاتالیزورها در واکنشها بدون تغییر می‌مانند، ولی آنزیمها مانند سایر پروتئین‌ها تحت شرایط مختلف پایدار نمی‌مانند. این مواد در اثر حرارت بالا و اسیدها و قلیاها تغییر می‌کنند. کاتالیزورها تاثیری در تعادل واکنش برگشت پذیر ندارند، بلکه فقط سرعت واکنش را زدیاد می‌کنند تا به تعادل برسند. آنزیم‌ها با کاهش انرژی فعال سازی (activation) سرعت واکنش شیمیایی را افزایش می‌دهند.

آنزیمها مولکولهای پروتئینی هستند که دارای یک یا چند محل نفوذ سطحی (جایگاههای فعال) هستند که سوبسترا یعنی ماده‌ای که آنزیم بر آن اثر می‌کند، به این نواحی متصل می‌شود. تحت تاثیر آنزیمها ، سوبسترا تغییر می‌کند و به یک یا تعدادی محصول تبدیل می‌شود.

 

تاریخچه

کشف آنزیمها در واقع به پژوهشهای وسیع پاپن و پرسوز وابسته بود. آنان در سال ۱۸۳۳ موفق شدند از جو سبز شده ترکیبی را به نام مالت کشف کنند که نشاسته را به قند مبدل می‌ساخت و این ترکیب را دیاستاز نامیدند که امروزه به نام آنزیم آمیلاز معروف است. چند سال بعد شوان برای نخستین بار آنزیم پپسین را که موجب گوارش گوشت می‌شد، کشف کرد و همین طور ادامه پیدا کرد اما وکونه نخستین کسی بود که آنزیم را بجای دیاستاز بکار برد.

سیر تحولی و رشد

  • بیشتر تاریخ بیوشیمی ، تاریخ تحقیق آنزیمی است. کاتالیز بیولوژیکی برای اولین بار در اواخر قرن ۱۸ طی مطالعات انجام شده بر روی هضم گوشت توسط ترشحات معده انجام شد. بعد بوسیله تبدیل نشاسته به قندهای ساده توسط بزاق ادامه یافت. « لویی پاستور » گفت که تخمیر قند به الکل توسط مخمر بوسیله خمیر مایه کاتالیز می‌شود.
  • بعد از پاستور ، « ادوارد بوخنر » ثابت کرد که تخمیر توسط مولکولهایی تسریع می‌گردد که بعد از جدا شدن از سلولها ، همچنان فعالیت خود را ادامه می‌دهند. « فردریک کوهن » این مولکولها را “آنزیم” نامید.
  • جداسازی و کریستالیزه کردن آنزیم « اوره آز » در سال ۱۹۲۶ توسط « جیمز سامند » منجر به رفع موانع در مطالعات اولیه آنزیم شناسی گردید.

ساختار آنزیمها

آنزیمها ماهیتی پروتئینی دارند و ساختار بعضی ساده یعنی از یک زنجیره پلی پپتیدی ساخته شده‌اند و بعضی الیگومر هستند. ساختار بعضی از آنزیمها منحصرا از واحدهای اسید آمینه تشکیل یافته اما برخی دیگر برای فعالیت خود نیاز به ترکیبات غیر پروتئینی دارند که به نام گروه پروستتیک معروف است و این گروه می‌تواند یک فلز یا یک کو آنزیم باشد و با آنزیم اتصال محکمی را برقرار می‌کنند. بخش پروتئینی آنزیم (بدون گروه پروستتیک) آپوآنزیم نام دارد و مجموع آنزیم فعال از نظر کاتالیزوری و کوفاکتور مربوطه هولوآنزیم نام دارد.

طبقه بندی آنزیمها

آنزیمها را از نظر فعالیت کاتالیزی به شش گروه اصلی تقسیم می‌کنند.

  • اکسید و ردوکتازها :

واکنشهای اکسید و احیا (اکسایش – کاهش) را کاتالیز می‌کند (دهیدروژناز)

  • ترانسفرازها : انتقال عوامل ویژه‌ای مانند آمین ، فسفات و غیره را از مولکولی به مولکول دیگر به عهده دارند و مانند آمینو ترانسفرازها که در انتقال گروه آمین فعال هستند.
  • هیدرولازها : واکنشهای آبکانتی را کاتالیز می‌کنند. مانند پپتیدازها که موجب شکسته شدن پیوند پپتیدی می‌شوند.

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : آنزیم ها
مقدمه
تاریخچه
سیر تحولی و رشد
ساختار آنزیمها
طبقه بندی آنزیمها
طرز کار آنزیمها
عوامل بازدارنده
پروآنزیم یا زیموژن
عمل متقابل آنزیم و سوبسترا
عمل اختصاصی آنزیمها
نامگذاری آنزیمها
چشم انداز بحث

فصل دوم : سنتز مواد آلی
سنتز استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین)
بخش عملی
الف) سنتز آسپرین با استفاده از استیک انیدرید:
ب) سنتز آسپرین با استفاده از استیل کلراید:

فصل سوم : تولید آنزیم ها ( آنزیم های میکروبی)
آنزیم های میکروبی
راه کارهای مورد استفاده در افزایش بازده آنزیم های میکروبی
مقـد مه
محیط فیزیکی ــ شیمیایی روده
پاسخ میکروبی به مصرف آنزیم
فاکتورهای مغذی و ضد مغذی در ذرت،گندم و جو
فازایلئومی ــ برداشت سوبستراها
فازسکومی ــ تهیه سوبسترا
اثرات متقابل غیرمستقیم بین میزبان و میکروفلور به واسطه استفاده آنزیم
تغییر دهنده های میکروبی همراه با پتانسیل موثر در پاسخ به مصرف آنزیم
نتیجه گیری

فصل چهارم : بررسی کلی فرآیند سنتز مواد آلی توسط آنزیم های میکروبی
مقدمه:
تعاریف کلی خاک و نحوه تشکیل آن:
میکروب شناسی خاک
جانداران خاک
میکروبهای خاک
میکروبهای بیماری زا در خاک
تاثیر میکروارگانیسم ها در روی خاک
باکتریهای موجود در خاک
باکتریها هوازی و میکروآئروفیلیک میله ای یا کوکسی گرم منفی
آگروباکتریوم
ازتوباکتر
آزوموناس
آزوریزبیوم
بیژرنکیا
موچوآ
برادی ریزوبیوم
دلئیا
درکسیا
پسودوموناس
ریزوبیوم
ریزوموناس
گزانتوباکتر
گزانتوموناس
باکتریهای احیا کننده سولفات
باکتریهای بی هوازی فتوسنتز کننده
یوکاریوتهای موجود در خاک
آلگها
قارچها
شراکت قارچ
زیگومیست
آسکومیست
الف- کپکها
ب- مخمرها
ث- قارچهای چتری
ج- کپکهای لزج
تعریف و اهمیت رابطه همزیستی میکوریزایی
کپکهای لزج سلولی
کپکهای لزج تشکیل دهنده پلاسمودیا
پروتوزوئرها
الف- تاژکداران(ماستیگوفورا)
ب- آمیبها(سارکودینا)
ث- مژه داران(سیلیوفورا)
ج- اسپوروزوآ
ویروسها
آنتاگونیسم(۱) (آمنسالیسم)(۲)
پارازیت
شکاری
رابطه میان میکروارگانیسم ها و حیوانات
رابطه ی نرم تنان و میکروارگانیسم های فتوسنتز کننده
رابطه ی نرم تنان و میکروارگانیسم های لیتوتروف
همزیستی قارچ و حشره ی ساقه دار
میکروبها و چرخه های بیو- ژئوشیمیایی
چرخه کربن
چرخه ازت
سایر چرخه های بیوژئو شیمیائی
تجزیه حشره کش ها و سایر مواد شیمیائی ساختگی
تجزیه سموم در خاک

فصل پنجم : بررسی کلی یک فرآیند ( مقاله)
جداسازی و شناسایی باکتری های ترموفیل تولید کننده آنزیم آمیلاز  و بررسی فاکتور های مختلف در نمونه های شاخص
زمینه و هدف :
روش کار:
یافته ها:
نتیجه گیری:
مقدمه:
آلفا- آمیلاز:
روش کار:
نتایج:
بحث و نتیجه گیری
منابع و مآخذ ( بخش اول )
منابع و مواخذ ( بخش دوم)

 

نوشته کاربرد آنزیم های میکروبی در سنتز آلی اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.

سنتز نانو مواد جهت ارتقای کیفیت مواد نفتی و توسعه کاربرد آنها

سنتز نانو مواد جهت ارتقای کیفیت مواد نفتی و توسعه کاربرد آنها

projeha.net

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۳۲ صفحه

خلاصه ی کلی پروژه

مقدمه

هنگامی که ریچارد اسملی ( Richard Smally ) برنده جایزه نوبل، بالک مینسترفلورسنس را در سال ۱۹۸۵ در دانشگاه رایس کشف نمود،‌ انتظار اندکی داشت که تحقیق او بتواند صنعت نفت را متأثر سازد. سازمان انرژی آمریکا ( DOE ) سرمایه‌گذاری خود را در قسمت فناوری نانو با ۶۲ درصد افزایش داد تا مطالعات لازم در زمینه‌ موادی با نام‌های بالکی‌بال‌ها ( Bulky Balls ) و بالکی‌تیوب‌ها ( Bulky Tubes ) استوانه‌های کربنی که دارای قطر متر می‌باشند صورت گیرد. نانولوله‌های کربنی با وزنی در حدود وزن فولاد، صد برابر مستحکم  تر از آن بوده، دارای رسانش الکتریکی معادل با مس و رسانی گرمایی هم ارز با الماس می‌باشند. نانوفیلترها می‌توانند به جداسازی مواد در میدان‌های نفتی کمک کنند و کاتالیست‌های نانو می‌توانند تأثیر چندین میلیارد دلاری در فرآیند پالایش به‌دنبال داشته باشند. از سایر مزایای نانولوله‌های کربنی می‌توان به کاربرد آن‌ها در تکنولوژی اطلاعات ( IT ) نظیر ساخت پوشش‌های مقاوم در مقابل تداخل‌های الکترومغناطیسی، صفحه‌های نمایش مسطح، مواد مرکب جدید و تجهیزات الکترونیکی با کارآیی زیاد اشاره نمود.

علم نانو یک تحول بزرگ در مقیاس بسیار کوچک

بسیاری از محققان و سیاستمداران جهان معتقدند که علم نانو می‌تواند تحولات اساسی در صنعت جهانی ایجاد نماید صنعت نفت نیز از پیشرفت این تکنولوژی بهره‌مند خواهد گشت.

علم نانو می‌تواند به بهبود تولید نفت و گاز با تسهیل جدایش نفت وگاز در داخل مخزن کمک نماید. این کار با درک بهتر فرآیندها در سطوح مولکولی امکانپذیر می‌باشد. با توجه به اینکه نانو مربوط به ابعادی در حدود متر می‌باشد، نانوتکنولوژی به مفهوم ساخت مواد و ساختارهای جدید توسط مولکول‌ها و اتم‌ها در این مقیاس می‌باشد.

خوشبختانه کاربردهای عملی نانو در صنعت نفت جایگاه‌ ویژه‌ای دارند. نانوتکنولوژی دیدگاه‌های جدید جهت استخراج بهبودیافته نفت فراهم کرده است. این تکنولوژی به جدایش موثرتر نفت و آب کمک می‌کند . با افزودن موادی در مقیاس نانو به مخزن می‌توان نفت بیشتری آزاد نمود. همچنین می‌توان با گسترش تکنیک‌های اندازه‌گیری توسط سنسورهای کوچک،‌ اطلاعات بهتری درباره مخزن بدست آورد. (۶)

مواد نانو

صنعت نفت تقریباً در تمام فرآیندها احتیاج به موادی مستحکم و مطمئن دارد. با ساخت موادی در مقیاس نانو می‌توان تجهیزاتی سبکتر، مقاومتر و محکم‌تر از محصولات امروزی تولید نمود. شرکت نانوتکنولوژی GP در هنگ‌کنگ یکی از پیشگامان توسعه کربید سیلیکون، یک پودر سرامیکی در ابعاد نانو می‌باشد.

با استفاده از این پودرها می‌توان مواد بسیار سختی تولید نمود. این شرکت در حال حاضر مشغول مطالعه و تحقیق بر روی سایر مواد مرکب می‌باشد و معتقد است که می‌توان با نانوکریستال‌ها تجهیزات حفاری بادوامتر و مستحکم‌تری تولید کرد. همچنین متخصصان این شرکت یک سیال جدید حاوی ذرات و نانوپودرهای بسیار ریز تولید نموده‌اند که به‌طور قابل توجهی سرعت حفاری را بهبود می‌بخشد. این مخلوط آسیب‌های وارده به دیواره مخزن در چاه را حذف نموده و قابلیت استخراج نفت را افزایش می‌بخشد.

 آلودگی

آلودگی توسط مواد شیمیایی و یا گازهای آلاینده یک مبحث بسیار دشوار در تولید نفت و گاز می‌باشد. نتایج بدست‌آمده از تحقیقات دانشمندان حاکی از آن است که نانوتکنولوژی می‌تواند تا حد مطلوبی به کاهش آلودگی کمک کند. در حال حاضر فیلترها و ذراتی با ساختار نانو در حال توسعه می‌باشند که می‌توانند ترکیبات آلی را از بخار نفت جدا سازند. این نمونه‌ها علیرغم اینکه اندازه‌ای در حدود چند نانومتر دارند، دارای سطح بیرونی وسیعی بوده و قادر به کنترل نوع سیال گذرنده از خود می‌باشند. همچنین کاتالیست‌هایی با ساختار نانو جهت تسهیل در جداسازی سولفیدهیدروژن، آب، مونوکسیدکربن ، و دی‌اکسید کربن از گاز‌طبیعی در صنعت نفت بکار گرفته می‌شوند. در حال حاضر مطالعاتی بر روی نمونه‌هایی از خاک رس در ابعاد نانو و جهت ترکیب با پلیمرهایی صورت می‌پذیرد که بتوانند هیدروکربن‌ها را جذب نمایند. بنابراین می‌توان باقیمانده‌های نفت را از گل حفاری جدا نمود.

 سنسورهای هیدروژن خود تمیز کننده

خواص فوتوکاتالیستی نانوتیوب‌های تیتانیا در مقایسه با هر فرمی از تیتانیا بارزتر می‌باشد، بطوری‌که آلودگی‌های ایجادشده تحت تابش اشعه ماوراء بنفش به‌طور قابل توجهی از بین می‌روند. تا اینکه سنسورها بتوانند حساسیت اصلی خود نسبت به هیدروژن را حفظ نماید. تحقیقات انجام‌گرفته در این زمینه حاکی از آن است که نانوتیوب‌های تیتانیا دارای یک مقاومت الکتریکی برگشت‌پذیر می‌باشند، بطوری‌که اگر هزار قطعه از آن‌ها در مقابل یک میلیون‌ اتم هیدروژن قرار بگیرند، مقاومت الکتریکی آن در حدود یکصد میلیون درصد افزایش می‌یابد.

سنسورهای هیدروژن بطور گسترده‌ای در صنایع شیمیایی، نفت و نیمه‌رساناها مورد استفاده قرار می‌گیرند. از آنها جهت شناسایی انواع خاصی از باکتری‌های عفونت‌زا استفاده می‌گردد. به‌ هر حال محیط‌هایی نظیر تأسیسات و پالایشگاه‌های نفتی که سنسورهای هیدروژن از کاربردهای ویژه‌ای برخوردار می‌باشند، می‌توانند بسیار آلوده و کثیف باشند این سنسورهای هیدروژن نانوتیوب‌های تیتانیا هستند که توسط یک لایه غیرپیوسته‌ای از پالادیم پوشانده شده‌اند.

محققان این سنسورها را به مواد مختلفی نظیر اسید استریک ( یک نوع اسید چرب )، دود سیگار و روغن‌های مختلفی آلوده نمودند و سپس مشاهده کردند که تمام این آلوده‌کننده‌ها در اثر خاصیت فوتوکاتالیستی نانوتیوب‌ها از بین می‌روند. حد نهایی آلودگی‌ها زمانی بود که دانشمندان این سنسورها را در روغن‌های مختلفی غوطه‌ور ساخته و سنسورها توانستند خواص خود را بازیابند. محققان سنسورها را در دمای اتاق به مقدار هزار قطعه در مقابل یک میلیون ‌اتم هیدروژن در معرض این گاز قرار دادند و مشاهده نمودند که در طرح‌های اولیه سنسور مقاومت الکتریکی آن به میزان ۱۷۵۰۰۰ درصد تغییر می‌کند. سپس سنسورها را توسط لایه‌ای به ضخامت چندین میکرون از روغن موتور پوشاندند تا بطور کلی حساسیت آن‌ها نسبت به هیدروژن از بین برود. سپس این سنسورها را در هوای عادی به ‌مدت ۱۰ ساعت در معرض نور ماوراء بنفش قرار دادند و پس از یک ساعت مشاهده نمودند که سنسورها مقدار قابل توجهی از حساسیت خود را بدست آورده‌ و پس از گذشت ۱۰ ساعت تقریباً بطور کامل به وضعیت عادی خود بازگشتند. (۴)

علیرغم قابلیت بازگشتی بسیار مناسب این سنسورها نمی‌توانند پس از آلودگی به انواع خاصی از آلوده‌کننده‌ها حساسیت خود را باز یابند برای مثال روغن WQ -40 به علت دارابودن مقداری نمک خاصیت فوتوکاتالسیتی نانوتیوب‌ها را تا حد زیادی از بین می‌برد.

با افزودن مقدار اندکی از فلزات مختلف نظیر قلع، طلا، نقره، مس و نایوبیم، یک گروه متنوعی از سنسورهای شیمیایی بدست می‌آیند. این فلزات خاصیت فوتوکاتالیستی نانوتیوب‌های تیتانیا را تغییر می‌دهند. به هر حال سنسورها در یک محیط غیرقابل کنترل در دنیای واقعی توسط مواد گوناگونی نظیر بخار‌های آلی فرار، دوده کربن و بخارهای نفت و همچنین گرد و غبار آلوده می‌گردند. قابلیت خودپاک‌کنندگی این سنسورها طول عمر آن‌ها را افزایش و از همه مهمتر خطای آنها را کاهش می‌دهد.

 

 

دانلود سنتز نانو مواد جهت ارتقای کیفیت مواد نفتی و توسعه کاربرد آنها

نوشته سنتز نانو مواد جهت ارتقای کیفیت مواد نفتی و توسعه کاربرد آنها اولین بار در مرکز دانلود پروژه ها و مقالات اماده پدیدار شد.